SWOT-аналіз у плануванні методичної роботи

Відсутність плану — це план до провалу. Для перспективного планування різних напрямів діяльності закладу освіти, зокрема й методичної роботи, використовуйте метод SWOT-аналіз

Алгоритм роботи над освітнім стартапом

Що таке свот-аналіз

SWOT-аналіз виокремлює чотири категорії чинників впливу на проблему, що допомагає оцінити її з усіх боків.

SWOT-аналіз дає змогу:

 • виявляти й систематизувати проблемні стани
 • використати потенційні можливості для розвитку
 • визначати структуру ресурсів, на які доцільно спиратися
 • обирати оптимальний шлях розвитку й уникати ризиків
 • приймати зважені рішення
 • розуміти потреби педагогічного колективу
 • орієнтуватися на запити батьків щодо розвитку й виховання дітей.

Назва

Переклад

Приклад

Strengths 

Сильні сторони

Перспективний педагогічний досвід, висока якість наданої дошкільникам освіти, успішне навчання випускників у школі тощо

Weaknesses 

Слабкі сторони

Низька кваліфікація педагогів, невміння залагоджувати конфліктні ситуації з батьками, низький пізнавальний інтерес у вихованців тощо

Opportunities 

Можливості

Курси підвищення кваліфікації педагогів та дистанційні навчальні курси ІППО, фахові журнали, зокрема журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу» тощо

Threats 

Загрози

Низька мотивація педагогів до підвищення своєї фахової майстерності

 

Як організувати SWOT-аналіз

Перш ніж планувати діяльність методичної служби на наступний рік, проаналізуйте роботу закладу в поточному навчальному році, а також процеси, що відбуваються у сфері дошкільної освіти. Аналіз має базуватися на діагностичних даних щодо підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників і якісних змін рівня сформованості компетенцій вихованців з різних освітніх ліній. Щоб уточнити дані та зібрати додаткову інформацію щодо потреб та інтересів педагогів, використайте анкетування.

Для безпосередньої роботи над SWOT-аналізом створіть робочу групу.

Об’єктивна оцінка стану методичної роботи допоможе вичленити максимум корисної інформації, яка сприятиме підвищенню її ефективності. Тому аналізувати ефективність методичних заходів має група фахівців, здатних оцінювати ситуацію об’єктивно та продукувати різні ідеї.

Почніть обговорювати стан методичної роботи почніть із внутрішніх чинників впливу — слабких та сильних сторін. Щоб визначити слабкі сторони роботи, можна залучили до обговорення представників батьківської громади. Саме їхній неупереджений погляд дав змогу отримати об’єктивні оцінки.

Після слабких сторін обговоріть та визначте сильні. Вони забезпечують ефективність методичної роботи та високу якість освіти наших випускників. А ще — є тією рушійною силою, яка допоможе поліпшити якість методичної роботи й наданої вихованцям освіти.

Далі обговоріть зовнішні чинники — загрози та можливості.

SWOT-аналіз у плануванні методичної роботиАлгоритм використання SWOT, анкета для педагогів та приклад аналізу методичної роботи одного закладу освіти – у статті «SWOT-аналіз як інструмент стратегічного планування методичної роботи»

Як знайти правильне рішення

Під час обговорення різних аспектів SWOT-аналізу на засіданнях робочої групи застосуйте «мозковий штурм», коли кожен учасник висловлює свої думки та ідеї. Проблемні питання часто розв’язуємо за допомогою методу «акваріум»: кілька членів робочої групи розгортають дискусію, інші — уважно стежать за її перебігом. Відтак кожен висловлює свою думку стосовно тих чи тих аргументів і пропонує, що слід змінити, які освітні технології застосувати тощо.

Визначаючи якість роботи методичної служби, обговоріть методичні заходи, спрямовані на розв’язання певних річних завдань, зокрема їхній зміст, форми та результативність, а також якість та результативність взаємодії педагогів з іншими учасниками освітнього процесу. Тож проаналізуйте:

 • проведені методичні заходи —
  • консультації
  • семінари
  • тренінги
  • майстер-класи
  • колективні перегляди
  • засідання педагогічної ради тощо
 • якість освітнього процесу, зокрема —
  • стан розвивального середовища
  • форми організації освітнього процесу
  • роботу груп, що поглиблено працюють за пріоритетними освітніми напрямами
  • результативність роботи з дітьми за усіма освітніми лініями
  • наступність у роботі зі школою
 • стан здоров’я та фізичний розвиток дітей
 • роботу з батьками вихованців.

Ділова гра у методичній роботі

Щоб узагальнити інформацію, заповніть таблицю SWOT-аналізу, що містить такі графи:

 • сильні сторони
 • слабкі сторони
 • можливості
 • загрози.

SWOT-аналіз — простий метод, який дає змогу знаходити правильні, виважені стратегічні рішення, допомагає розв’язувати наявні проблеми. Вивчаючи й аналізуючи стан різних напрямів методичної роботи за допомогою SWOT-аналізу, робоча група на чолі з вихователем-методистом добирає методи, засоби й технології, що дадуть змогу досягти поставлених цілей — визначити й розв’язати річні завдання.

Яна Дралюк, директор дошкільного навчального закладу № 100, Київ,
Людмила Гриненко, вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 100, Київ

 

 

Назва

Переклад

Приклад

Strengths 

Сильні сторони

Перспективний педагогічний досвід, висока якість наданої дошкільникам освіти, успішне навчання випускників у школі тощо

Weaknesses 

Слабкі сторони

Низька кваліфікація педагогів, невміння залагоджувати конфліктні ситуації з батьками, низький пізнавальний інтерес у вихованців тощо

Opportunities 

Можливості

Курси підвищення кваліфікації педагогів та дистанційні навчальні курси ІППО, фахові журнали, зокрема журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу» тощо

Threats 

Загрози

Низька мотивація педагогів до підвищення своєї фахової майстерності

SWOT-аналіз дає змогу:

 • виявляти й систематизувати проблемні стани
 • використати потенційні можливості для розвитку
 • визначати структуру ресурсів, на які доцільно спиратися
 • обирати оптимальний шлях розвитку й уникати ризиків
 • приймати зважені рішення
 • розуміти потреби педагогічного колективу
 • орієнтуватися на запити батьків щодо розвитку й виховання дітей.


зміст

Центральна частина статичний блок 2