Як підготувати дитину до школи за допомогою арт-терапії

Як практичний психолог може допомогти тривожній або замкнутій дитині підготуватися до школи за допомогою казкотерапії та творчого малювання

Діти бувають різні за темпераментом, характером, уродженими та набутими схильностями. Зокрема, є тривожні та замкнуті діти, яким складно вільно спілкуватися, звертатися по допомогу, долучатися до колективної роботи — навіть у знайомому й звичному колективі однолітків, не кажучи вже про нове оточення. Вони найуразливіші щодо впливу зовнішніх умов. Це може ускладнити для них вступ до школи і майбутню адаптацію.

Як впоратися з емоційними складнощами: поради

Інколи притаманна дітям тривожність зростає ще й під впливом дорослих, які, не замислюючись, кажуть речі на кшталт:

 • «От підеш до школи, там тебе навчать слухатися»
 • «У школі вчителька панькатися не буде, двійок понаставляє, тоді плакатимеш».

Такі слова не здатні активізувати навіть упевнених у собі дітей, а тим паче вразливих і замкнутих — вони лише примножують дитячі страхи та переживання, змушують дітей ще більше замикатися в собі, ще глибше ховати свої хвилювання.

Завдання практичного психолога в роботі з тривожними та замкнутими дітьми — надати їм зразки певних моделей поведінки, аби діти навчилися:

 • просити про допомогу і надавати її
 • взаємодіяти в групі
 • висловлювати свою думку та обстоювати її.

Ефективним інструментом такої роботи є арт-терапія, яка:

 • сприяє виникненню в дітей почуття внутрішнього контролю й порядку
 • розвиває й підсилює увагу до почуттів
 • укріплює почуття власної особистісної цінності.

Наш досвід свідчить, що найліпшим варіантом роботи з тривожними та замкнутими дітьми є поєднання методів казко- та ізотерапії у межах корекційно-терапевтичного заняття. 

Переваги казкотерапії

Будь-яка казка несе в собі розвивальний і виховний вплив. На прикладі поведінки та вчинків персонажів казки діти опосередковано набувають життєвого досвіду; вчаться, кого варто наслідувати, а на кого, навпаки, намагатися бути несхожим; дізнаються, які вчинки є добрими, а які — ні.

Натомість психотерапевтична казка несе в собі ще й лікувальний для душі ефект. Завдання такої казки — не просто показати дитині добро і зло, не лише порівняти хороші та погані вчинки. Дитина, яка має неусвідомлений або прихований душевний біль, завдяки терапевтичній казці отримує змогу:

 • зануритися у переживання персонажів, що схожі на її власні
 • за допомогою так званого зворотного проектування своїх переживань на казкового персонажа зменшити душевний біль або навіть позбавитися його
 • отримати підказки, поради, як можна чинити в тій чи тій ситуації, коли сама дитина не знає, що робити.

Особливістю психотерапевтичних казок є те, що вони часто незавершені й навіть не мають звичного для казки початку. Інакше кажучи, лікувальна казка:

 • починається ніби з середини, аби слухач мав можливість сам вигадати певні обставини, дрібниці, які передували історії
 • не закінчується, а радше припиняється, залишаючи у слухача приємне відчуття, що можна долучитися до неї, стати співавтором, спрямувати дії персонажів за власним бажанням.

Психотерапевтичні казки є потужним стимулом для розвитку уяви дітей. За їх допомогою практичний психолог може досягти важливої мети — сформувати в кожного з дітей певну особистісну рису або поведінкову якість, підвести до думки, які риси характеру варто підкреслити, виділити, які, навпаки, приховати, а яких може й позбутися.

 

Психотерапевтичні ресурси малювання

У корекційній роботі з тривожними та замкнутими дітьми цінним доповненням до психотерапевтичної казки є творче малювання, або ізотерапія.

Терапевтичний вплив малювання заснований на тому, що найважливіші думки й переживання людини є породженням її підсвідомості й найшвидше знаходять вираження в образах. Зображувальна творчість є містком між світами фантазії й реальності. Усе, що дитина не може, не вміє, боїться сказати чи показати в реальному світі, вона з легкістю виражає через власну творчість. А оскільки це процес, керований підсвідомістю, то це не турбує й не травмує її так сильно, як коли дитина зіштовхується зі своїми страхами свідомо.

У терапевтичній зображувальній творчості дітей не обмежують конкретним визначеним завданням: їм пропонують загальну ідею, яку кожен із них може розвинути на власний розсуд. У дітей активно включається уява, фантазія, яка є сутністю кожного з них.

І тоді під час невимушеної комплексної творчої роботи у практичного психолога з’являється можливість досягти позитивного ефекту — підвищити самооцінку дітей, змінити їхнє ставлення до себе в позитивний бік, укріпити впевненість у собі.

Організовуємо корекційну роботу

За допомогою методів арт-терапії практичний психолог може зарадити дезадаптивним проявам майбутніх першокласників, насамперед тривожності, страху вільно виражати свої емоції, почуття, думки. До того ж діти, які бояться вільно виражати себе, часто мають недостатньо розвинену уяву і творче мислення, — це також можна корегувати у процесі арт-терапевтичної роботи.

Для досягнення корекційного терапевтичного ефекту в роботі з дітьми щодо запобігання проявам дезадаптації на початковому етапі навчання недостатньо одного окремого заняття. Рекомендовано проводити цикл заходів.

Тривалість корекційної роботи визначається за індивідуальними показниками. Здебільшого цикл становить 6-10 занять. Проводять заняття один-два рази на тиждень.

Проведення заняття передбачає використання авторської психотерапевтичної казки «Казка Квіткових Фей», розробленої спеціально для запобігання дезадаптивним проявам у конкретній групі дітей — майбутніх першокласників.

Зауважимо, що практичному психологові, який використовуватиме «Казку Квіткових Фей» у роботі з дітьми, слід адаптувати її сюжет і персонажів до індивідуальних особливостей саме тих дітей, з групою яких він працюватиме. Утім найліпший варіант — створити оригінальну казку, зміст якої відображатиме проблеми конкретної дитини та/або групи дітей.

Паралельно з корекційною роботою з дітьми необхідно проводити консультаційно-просвітницьку роботу з батьками та вихователями таких дітей, аби:

 • з’ясувати причини виникнення у дітей станів тривожності та замкнутості
 • визначити чинники, які підсилюють тривожність та замкнутість
 • надати рекомендації щодо їх корегування вдома та під час освітнього процесу в дитячому садку.

Засоби, що підсилюють терапевтичний ефект роботи

Підсилити та закріпити терапевтичний ефект від арт-терапії варто за допомогою залучення додаткових аналізаторів дітей.

Додатковий терапевтичний вплив

Аналізатор

Способи терапевтичного впливу

Тактильний

Вибір нестандартного способу малювання і матеріалу поверхні (наприклад, пальчиками на склі). У такий спосіб буде задіяний потужний пласт тактильних відчуттів, що стимулюватиме виділення ендорфіну («гормону щастя»). Окрім того, таке малювання формує естетичні почуття — вибір поєднань кольорів, гармонійне просторове розміщення малюнка, насолода від споглядання результатів власної та спільної роботи тощо

Зоровий

Декорування «творчої» зони для створення певного зорово-емоційного тла, добір якісних, яскравих фарб та супутніх матеріалів

Слуховий

Супровід психотерапевтичної казки приємною фоновою музикою (або аудіозаписами звуків природи), дібраною відповідно до тематики

Нюховий

За відсутності алергії та протипоказань у дітей — використання ароматерапії, спрямованої на стимулювання відповідного стану нервової системи

 

Проведення циклу корекційно-терапевтичних занять дасть практичному психологу змогу, знизити у дітей стан внутрішньої тривожності та замкнутості, зменшити емоційні затиски. Досвід свідчить, що після таких занять діти починають упевненіше взаємодіяти спочатку з членами своєї корекційної групи, і поступово — з іншими дітьми; частіше висловлюють власну думку. У них зменшується страх самостійно приймати рішення, підвищується самооцінка, зростає впевненість у власних силах і водночас розвивається уява й творче мислення, формуються естетичні уявлення.

 

Наталя Четверікова, практичний психолог спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 41 ім. З. К. Слюсаренка
з поглибленим вивченням англійської мови, Київзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді