«Гімнастика мозку» для дошкільників

Як розвивати в дітей пам’ять, концентрацію уваги, мовлення, мислення, тренувати координацію рухів та моторику і водночас зробити заняття веселими й цікавими для дітей? За допомогою кінезіологічних вправ під час фізкультурних та музичних занять

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Між розвитком розумових здібностей і фізичним станом здоров’я людини існує тісний зв’язок. Цей факт покладений в основу кінезіології як науки та її різновиду —освітньої кінезіології.

Освітня кінезіологія — це вчення про розвиток розумових здібностей і фізичного здоров’я людини за допомогою певних рухових вправ. Американське подружжя науковців Пол та Гейл Деннісони у 1970-80-х роках розробило концепцію освітньої кінезіології та системну програму «Гімнастика мозку».

Засади цієї програми в адаптованому вигляді впроваджують у у дошкільному навчальному закладі № 3 у Дніпродзержинську. Дізнайтеся, як організувати «Гімнастику мозку» у вашому закладі освіти.

Адаптація програми «Гімнастика мозку» в роботі з дошкільниками

Програма ефективна і для дітей, і для дорослих. Як складова дошкільної освіти вона допомагає спрямувати зусилля на комплексний розвиток дітей дошкільного віку, на збереження та зміцнення їхнього здоров’я.

Програма допомагає:

 • відновити працездатність
 • стабілізувати психічне здоров’я
 • уникнути захворювань опорно-рухового апарату
 • розвивати психічні функції.

Кінезіологічні вправи позитивно впливають на дошкільників, зокрема:

 • поліпшують розумову діяльність
 • синхронізують роботу півкуль
 • сприяють ліпшому запам’ятовуванню
 • підвищують стійкість уваги
 • допомагають становленню мовленнєвих функцій
 • полегшують оволодіння навичками читання й письма.

Практичний досвід свідчить, що в результаті систематичного виконання кінезіологічних вправ в організмі дітей відбуваються позитивні структурні зміни.

Кінезіологічні вправи не потребують фізичної підготовки дітей чи додаткових атрибутів для виконання. Інтеграція цих вправ у освітній процес дає змогу без збільшення навчального навантаження розв’язувати такі завдання:

 • повноцінно розвивати пізнавальну сферу дітей
 • ознайомити дошкільників зі складовими здорового способу життя
 • формувати стійку модель адекватної поведінки в соціальному та природному середовищах
 • забезпечити успішне майбутнє шкільне навчання.

На основі досвіду впровадження Програми в освітній процес педагоги ДНЗ № 3 (Дніпродзержинськ) розробили комплекс кінезіологічних вправ для дошкільників «Розумна гімнастика», які можна використовувати під час різних видів рухової активності дітей. Комплекс містить чотири групи вправ, а саме вправи для:

 • гармонізації роботи півкуль головного мозку
 • зняття емоційного напруження
 • відновлення енергії
 • стимулювання мозкової діяльності — масажні вправи.

Усі вправи — швидкі, приємні для виконання, сповнюють дошкільників енергією. Вони не потребують багато часу, тож їх можна застосовувати під час заняття як окремі ігрові завдання, динамічні паузи, під час організаційних моментів, проведення ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, релаксаційних хвилинок тощо.

Як впроваджувати комплекс вправ

Ознайомте дітей із комплексом вправ на музичних та фізкультурних заняттях. Для цього вивільніть невелику частину заняття (наприклад, вступну або заключну), аби пояснити дітям прості та доступні елементи вправ. Назва і призначення вправ мають бути зрозумілими дітям, тому розкажіть не лише про користь вправ, а також про те, чому вони так називаються.

Розучуйте вправи з дітьми двічі на тиждень.

Кожна вправа відбувається у формі гри й розрахована на те, щоб викликати інтерес у дошкільників. До частини вправ дібрані вірші, які допомагають налаштувати дітей на виконання рухів, зробити заняття гімнастикою цікавими й невимушеними.

Не використовуйте щомісяця всі вправи, складайте добірки із трьох-п’яти вправ, аби не перевантажувати дітей. Запропонуйте їм комплекс вправ на 10-15 хвилин, своєчасно «переключаючи» дошкільників з одного завдання на інше й чергуючи рухливі та малорухливі вправи.

Поступове ускладнення

Розпочніть розучувати вправи із найпростішого, поступово переходячи до складнішого. Так діти відчують, що зможуть із ними впоратися. Окрім того, для ускладнення вправ:

 • прискорюйте темп
 • виконуйте вправи із заплющеними очима
 • додайте рухи очима та язиком до рухів руками
 • додайте дихальні вправи та метод візуалізації.

Заохочення

Щоб інтерес до занять зберігався якнайдовше, шукайте щоразу нові формулювання-заохочення на кшталт:

 • «Молодець!»
 • «У тебе чудово виходить!»
 • «Потіш нас майстерним виконанням»
 • «Сьогодні у тебе вийшло ліпше, ніж учора»
 • «Я бачу, що ти старався, і це — найголовніше» тощо.

Співпраця фахівців

Найліпших результатів можна досягти лише за умови, якщо розучування та виконання з дітьми вправ відбувається у співпраці, насамперед вихователів та музичного керівника. Таку співпрацю необхідно налагодити ще на початку навчального року на етапі перспективного планування занять.

Під час планування необхідно не лише згрупувати вправи за рівнем складності та адаптувати їх до вікових можливостей дошкільників, а й урахувати кількість повторів упродовж року.

Освітня кінезіологія в ДНЗ — програма «Гімнастика мозку»

Музичний супровід

Під час виконання вправ використовуйте музичний супровід. Якщо в період розучування вправ це необов’язково, то у фазі автоматизації рухів музичний супровід дає чудовий результат. Музика задає певний ритм і темп виконанню вправ та стає основою розвитку внутрішньої організованості, зосередженості, емоційної чутливості дітей.

Окрім того, музика сама собою здатна знімати стрес і викликати в дітей відчуття задоволення. Тож необхідно мати достатню кількість музичних творів класиків та сучасних композиторів, аби поступово змінювати музичне «забарвлення» відомих вправ, впливати на темп виконання їх дітьми тощо.

Співпраця з батьками

Запропонуйте батькам перевірені «рецепти» щодо організації оздоровчої діяльності дитини вдома.

Так, під час упровадження ідей кінезіологічної освіти форми роботи з батьками у ДНЗ № 3 Дніпродзержинська набули особистісного спрямування і наповнилися новим змістом, що передбачав:

 • пріоритет особистісної орієнтації на дитину
 • конкретний, прикладний характер допомоги в опануванні основ освітньої кінезіології та розучуванні кінезіологічних вправ
 • спрямування на конкретний очікуваний результат
 • збагачення інформаційного багажу в результаті співпраці
 • психологічну взаємодію.

У результаті активної співпраці педагогів з родинами вихованців у батьків формується розуміння фізичних та психічних процесів розвитку їхньої дитини. Це дає батькам змогу своєчасно надати дітям потрібну допомогу, ефективніше розв’язувати завдання, пов’язані зі зміцненням їхнього здоров’я, здійснювати профілактику відхилень у розвитку дітей. Окрім того, спільна діяльність батьків з дітьми протягом дошкільного дитинства сприяє підвищенню якості освіти та реалізації потенційних можливостей кожної дитини.

Кінезіологічні вправи корисні для засвоєння як природних рухових дій, так і рухових дій, які зрідка трапляються в житті. Саме останні дії, ретельно підібрані й дозовані, можуть дати найбільший ефект у розвитку дітей.

За матеріалом Наталії Швайгерт,
завідувача дошкільного навчального закладу № 3, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді