Композиторські паралелі — інфографіка для музичних керівників

Твори українських класиків складають левову частку музики, рекомендованої чинними програмами для ознайомлення в дитячому садку. Чи завжди ви розумієте смисловий контекст часу, коли були створені національні музичні шедеври?

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Якщо просто звести хронологію життя знакових зарубіжних та українських композиторів, отримаємо багато цікавих «збігів»:

  • Максим Березовський жив у часи Вольфганга Амадея Моцарта
  • Микола Лисенко — Едварда Гріга
  • Микола Леонтович — Клода Дебюссі.

Біографічні дані, репрезентовані в об’єднаній інфографіці, допоможуть педагогу рельєфніше уявити історію музики, замислитися над природністю деяких процесів, аналогіями, які раніше, можливо, навіть не спадали на думку.

Композиторські паралелі — інфографіка для музичних керівниківКомпозиторські паралелі в розрізі часу

Українські і зарубіжні композитори — інфографіка

Отримані інформаційні «імпульси» перенесіть у роботу з дітьми, зокрема урізноманітніть традиційний вид діяльності — сприймання музичних творів.

  • Наприклад, у вступному слові зацікавте дітей життям композитора в розрізі часу: змалюйте прикметні риси побутових предметів, одягу, транспортних засобів історичного періоду.
  • Поєднайте на музичному занятті слухання творів двох або й трьох композиторів-сучасників, знайдіть схожість або, навпаки, відмінність у їхній музиці.
  • Пофантазуйте разом з дітьми на тему «Якби композитори зустрілися». Запропонуйте поміркувати, за яких обставин та в якій країні це могло б відбутися, чи слухали б митці твори одне одного, якщо так — у чиєму виконанні тощо. Тут педагогу слід бути добре озброєним біографічним фактажем, щоб спрямовувати уявлення дітей щодо, скажімо, маршруту подорожей композитора, особливостей його темпераменту, манери спілкуватися, звичок тощо.

Тетяна Кулішко,
головний редактор журналу «Музичний керівник», музикознавець

Сертифікація в системі базової освіти