Установлення систем відеоспостереження у дошкільному закладі

Іноді батьки, піклуючись про безпеку дітей, пропонують установити системи відеоспостереження у групових та інших приміщеннях дошкільного навчального закладу. Ми запитали експерта, чи правомірні такі заходи безпеки

Вихідні та робочі 2020

Системи відеоспостереження дедалі частіше застосовують як у державному, так і в приватному секторах. Не є винятком і дошкільні навчальні заклади.

Пріоритетом здійснення відеоспостереження у дошкільному навчальному закладі є недопущення порушення прав дітей, педагогічних та інших працівників на особисте життя і захист персональних даних.

Право на приватність у нашій державі захищається на конституційному рівні. Так, статтею 32 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (далі — Конституція) встановлено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте та сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Парламентська асамблея Ради Європи у пункті 5 Резолюції від 25.01.2008 № 1604 також звертає увагу на те, що стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право поваги до приватного життя. Відеоспостереження повинне залишатися винятковою мірою, приписаною законом, і лише у випадках, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Сезонні справи на відмінно: ВЕРЕСЕНЬ

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Кожен вересень для керівника — новий старт. Як організувати освітній процес та роботу з кадрами без помилок?

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 20.01.2012 № 2-рп/2012, даючи офіційне тлумачення частин першої та другої статті 32 Конституції, визначив, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) — це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім’ї, відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Інформація про особисте та сімейне життя особи та членів її сім’ї є конфіденційною і може бути поширена лише за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Статтею 270 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV (далі — ЦК) визначено, що відповідно до Конституції фізична особа має право, зокрема, на недоторканність особистого і сімейного життя, повагу до гідності та честі.

Частинами першою та третьою статті 307 ЦК встановлено, що фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ​Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи, може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.

Також особисті немайнові права охороняються іншими нормативно-правовими актами, до яких належать такі закони України, як:

  • «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-ХІІ;
  • «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III;
  • «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI;
  • «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI.

Отже, збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди у випадках, передбачених законодавством, без згоди законного представника заборонене, оскільки є втручанням в її особисте і сімейне життя та порушенням особистої недоторканості.

Систему відеоспостереження у групових та інших приміщеннях дошкільного навчального закладу можна встановлювати лише за згодою усіх працівників дошкільного закладу та батьків дітей. При цьому треба мати на увазі, що згоду вони мають дати добровільно, без будь-якого примусу.

Систему відеоспостереження ліпше встановити у публічних місцях, як-от центральний вхід, коридори, технічні приміщення, спортивні та ігрові майданчики тощо.

Відеоспостереження за особою передбачає фіксацію даних, їх передавання, аналізування, оброблення та зберігання, і відповідно є збиранням та накопиченням інформації з можливістю її подальшого використання

Сертифікація в системі базової освіти