Як взаємодіяти з батьками вихованців

Майстер-клас для вихователів і вихователів-методистів «Обличчям до батьків»

⚡ ТОП-5 консультацій ⚡


Вихователь діє відповідно до завдань закладу дошкільної освіти, змісту річного, перспективного, календарного планів тощо.

Батьки у вихованні дітей керуються власним досвідом та уявленнями щодо майбутнього розвитку своєї дитини. Відповідні вимоги вони висувають і до дитячого садка. Не кожен з батьків готовий критично оцінити свій педагогічний потенціал та рівень обізнаності в питаннях виховання дітей, а тим паче визнати свою поведінку щодо розвитку власної дитини неправильною.

Що варто знати й уміти батькам

Виховуючи дитину, батьки мають дбати не лише про її фізичний, а й про психічний та соціальний розвиток. Такі функції реалізуються відповідно до виховного потенціалу родини, який визначається:

 • ставленням батьків до процесу виховання та розвитку дитини (байдужого, відповідального, легковажного тощо)
 • громадянською позицією
 • ступенем усвідомлення власної відповідальності за виховання дитини
 • культурою родинного побуту тощо.

Виховний потенціал батьків дітей дошкільного віку є комплексом знань і вмінь психолого-педагогічного характеру, а також потреб, що визначають систематичну діяльність батьків, спрямовану на виховання й розвиток дитини.

Знання

Уміння

Потреби

 • вікові особливості
 • закономірності та етапи психічного й фізичного розвитку дошкільника
 • потреби, інтереси й цінності дитини
 • правила оптимальної організації її життя у сім’ї та поза нею
 • мета, засоби й методи виховання дошкільника
 • сучасні досягнення у галузі педагогіки, психології, фізіології
 • синтезувати й застосовувати набуті знання на практиці
 • створювати психологічно комфортну атмосферу в сім’ї
 • організовувати взаємодію між членами сім’ї
 • організовувати різні види діяльності дитини
 • гуманістичне виховання дитини
 • формування та реалізація у неї єдиної системи цінностей, яку сповідують усі члени родини
 • спонукання до саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення шляхом передання їй досвіду

Психолого-педагогічна підтримка

Батьки потребують знань про особливості та закономірності розвитку дітей від народження до шести-семи років, способи створення умов для їх повноцінного зростання, організацію підготовки до шкільного навчання тощо.

Почніть співпрацю з батьками вихованців із:

 • установлення тісного контакту для того, щоб надати їм допомогу з актуальних питань
 • формування взаєморозуміння в родинно-педагогічному колективі
 • обміну перспективним досвідом виховання та навчання дошкільників.

Основною метою взаємодії дошкільного закладу з родинами вихованців є психолого-педагогічна підтримка батьків, встановлення тісних контактів родини з педагогічним колективом, розкриття вікових психологічних, фізіологічних особливостей дітей дошкільного віку, значення ролі батьків у житті дошкільника.

Робота з батьками здійснюємо переважно в двох напрямах:

 • педагогічна просвіта батьків
 • залучення батьків до виховної роботи з дітьми.

Педагогічна просвіта

Серед провідних завдань взаємодії закладів дошкільної освіти із родинами вихованців є такі:

 • інформування батьків про

— етапи психічного та фізичного розвитку дошкільника
— сензитивні періоди розвитку основних психічних процесів, здібностей дитини тощо;

 • формування навичок ефективної взаємодії з дітьми
 • надання рекомендацій щодо створення сприятливої психологічної атмосфери в сім’ях та гуманізації взаємин
 • ознайомлення з методами ефективного педагогічного впливу на дитину, новітніми напрацюваннями в галузях дитячої та сімейної психології, дошкільної педагогіки
 • підтримання іміджу сім’ї як першооснови розвитку й виховання дитини, орієнтація на запит батьків тощо.

Дотримуйтеся таких принципів, аби взаємодія з батьками була ефективною:

 • спрямованість і адресність
 • оперативний зворотний зв’язок
 • індивідуалізація педагогічного впливу.

Долучайте до співпраці не тільки окремих представників сім’ї (батька чи матір), а й усіх інших родичів, які беруть участь у вихованні дитини.

Проведіть для вихователів та інших педагогів вашого закладу освіти майстер-клас, який допоможе налагодити співпрацю із родинами дошкільників.

Як налагодити продуктивну взаємодію з батьками вихованцівСкачайте майстер-клас для педагогів закладів дошкільної освіти «Обличчям до батьків»

За матеріалом Олена Хартман, старшого наукового співробітника лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, канд. психол. наук, Київ,
Ірини Скумен, методиста міського методичного кабінету дошкільної освіти Краматорської міської ради, Донецька обл.зміст

Сертифікація в системі базової освіти