Об’єднання територіальних громад: доля профспілки навчального закладу

Приєднання навчального закладу до об’єднаної територіальної громади не є підставою для припинення діяльності його профспілки

У зв’язку з децентралізацією у вигляді централізації влади на місцях виникають об'єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 № 157-VIII.

ОТГ є правонаступником усього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об'єдналися, з дня набуття повноважень відповідною сільською, селищною, міською радою.

За умови об’єднання всіх територіальних громад одного району в одну все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю ОТГ, якій також належать пов’язані з цим майном права та обов’язки.

Зміна  підпорядкованості  навчального закладу  не  передбачає розірвання трудового договору (п. 3 та 4 ст. 36 Кодексу  законів про  працю  України). Дія трудового договору працівника продовжується у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) навчального закладу (ч. 3 ст. 36 КЗпП).

У процесі об’єднання територіальних громад та реорганізації навчального закладу підставою для припинення трудового договору є переведення працівника до іншого навчального закладу за його згодою (п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП).

Скорочення чисельності або штату працівників навчального закладу у зв’язку з його реорганізацією або перепрофілюванням може бути проведене лише за попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівники.

Діяльність первинної профспілкової організації навчального закладу регулюється Статутом Профспілки працівників освіти і науки України (далі — Статут). Відповідно до п. 103 Статуту рішення про припинення діяльності чи ліквідації профспілки ухвалює конференція, збори.

У разі утворення добровільного ОТГ профспілка у складі навчального закладу продовжує функціонувати. Якщо у процесі приєднання (підпорядкування) змінюється назва навчального закладу, то профспілка має провести процедуру перейменування відповідно до чинного законодавства, Статуту та повідомити про це вищий за підпорядкуванням профспілковий орган.

Статутом також не передбачено створення профспілок навчальних закладів у разі приєднання до ОТГ.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді