Інформаційна система «EvaluEd»:хто, як, коли

Вимога часу для освітніх закладів – цифровізація освіти, яка є засобом поліпшення її якості. Що передбачає проєкт «EvaluEd», хто буде його реалізовувати, з якою метою – про це далі

З метою цифровізації Уряд ухвалив постанову Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту з впровадження інформаційно-аналітичної системи зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd», що передбачає реалізацію в закладах освіти протягом двох років експериментального проєкту з впровадження «EvaluEd». 

Індивідуальний навчальний план: чи обов'язково складати

Причини необхідності запровадження інформаційної системи «EvaluEd»

Нові виклики в українській освіті вимагають сучасного підходу до організації управлінської  діяльності в закладах освіти з метою забезпечення та підвищення якості надання освітніх послуг. Керівник школи тепер сприймається як менеджер освіти, що, в свою чергу, вимагає від нього швидко і компетентно реагувати на запити суспільства, оцінювати і ефективно використовувати потенціал підпорядкованого йому закладу. Чи готові до цього наші управлінці в кризових умовах, а саме: військової агресії з боку ерефії, цифрової трансформації освіти, зародження і недосконалості конкурентно-спроможного ринку, тощо? Як показала практика, роботи на цьому грунті – непочатий край. Взяти хоча б той же перехід на дистанційну  освіту чи поєднання навчання у  онлайн і офлайн-форматах або  організацію в умовах воєнного стану  за короткий термін безпечного освітнього середовища, які проходили і до цього часу проходять з великими складнощами.

Наскільки швидко кожен керівник освітньої установи може оцінити та попередити освітню кризу у своєму закладі, залежить від його вміння проаналізувати причини її виникнення, сформувати систему рішень для її нейтралізації, передбачити профілактичні заходи для недопущення наступних кризових моментів.

Цифрова трансформація української освіти передбачає цілий комплекс заходів удосконалення освітнього процесу, частина яких уже реалізована і дає свої позитивні результати. Ще одним інструментом, який допоможе вирішити кризові проблеми, має стати інформаційна система «EvaluEd», розроблена Державною службою якості освіти України спільно з чеськими партнерами, положення якої було затверджено постановою  Кабінету міністрів України від 28.04.2023 № 407.

«EvaluEd» — це «дзеркало», через яке школа може оцінити себе, враховуючи думку вчителів, учнів, їх батьків. На основі зібраних даних можна приймати виважені управлінські рішення для надання якісної освіти дітям.

Мета запровадження системи «EvaluEd»

Інформаційно-аналітичну систему EvaluEd презентували 23 листопада 2022 року. Вона доступна онлайн і відкрита для аналізу, актуалізації даних про заклади освіти, проведення інституційного аудиту, опитування батьків, учнів та вчителів, оцінювання ефективності управлінських рішень.

Мета запровадження «EvaluEd»

Інформаційно-аналітична системи «EvaluEd» дасть змогу закладам освіти:

 •   підвищити ефективність їх роботи;
 • розвивати ефективну мережу закладів освіти;
 • створити оптимальні умови для навчання і праці;
 • забезпечити партнерство усіх учасників освітнього процесу;
 • визначати тенденції розвитку системи освіти та виявляти типові проблеми діяльності.

А також забезпечить для цифрової трансформації процеси збору, накопичення, оброблення, аналізу, зберігання, оновлення і відображення інформації.

Іншими словами,  у пакет інструментів «EvaluEd» входять:

 • форми спостереження за освітнім середовищем та вивчення педагогічної діяльності закладу;
 •  форми вивчення документації  та освітніх ресурсів, розміщених на вебсайтах закладу освіти;
 • перелік питань для інтерв’ю з керівником закладу, його заступниками, соціальним педагогом, практичним психологом, представником учнівського самоврядування, а також анкетування здобувачів освіти, їх батьків та педагогічних працівників.

Обробку інформації «EvaluEd» забезпечує з використанням технічних і програмних засобів. Її адмініструють працівники Служби, надаючи доступ лише верифікованим користувачам, щоб унеможливити внесення недостовірних чи дубльованих даних.

«EvaluEd» передбачає самооцінювання та інституційний  аудит. Самооцінювання має стати системною та динамічною процедурою, оскільки одноразовий аналіз і діагностика надають обмежену інформацію, що унеможливлює відслідковування динаміки якісних процесів. Завдяки системі планується охоплювати самооцінюванням 300 тис., а інституційним аудитом — 30 тис. закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти протягом 10 років.

При здійсненні ефективного самооцінювання заклади освіти можуть використовувати інструменти, що передбачають зовнішній моніторинг освітньої діяльності, який визначається за такими критеріями:

- візуалізація та стратегія закладу освіти;

- ефективне керівництво закладом освіти;

- кваліфікований педагогічний колектив;

- освітній процес, що відповідає цілям законодавства та індивідуальним потребам дітей;

- результати навчання учнів;

- створення рівних можливостей для учасників освітнього процесу.

Також в ході самооцінювання проводиться Сертифікація педагогічних працівників на другому й третьому етапах реалізації системи, за організацію яких відповідає Державна служба якості освіти України. Вона дозволяє учасникам сертифікації провести самооцінювання власної педагогічної майстерності та сприяє вивченню їх практичного досвіду роботи.

Як заповнити анкету самооцінювання власної професійної діяльності

Метою самооцінювання є оцінювання учасником сертифікації власної професійної діяльності, виявлення її сильних та слабких сторін, осмислення досягнутого та проєктування подальшого професійного розвитку.

Щоб розпочати роботу з анкетою, потрібно натиснути “Перейти до заповнення”.

Учасник сертифікації має обрати варіанти відповідей на всі 60 тверджень анкети. Кожне твердження анкети має п’ять варіантів відповідей. Учитель має обрати, яке з них найбільшою мірою реалізується в його професійній діяльності.

Відповіді на запитання можна давати в будь-якому порядку, пропускаючи та повертаючись до них. У системі зручна навігація між групами тверджень, також є можливість перевірити, на які з них залишилося дати відповідь (функція “Перевірка формуляра”).

Учасник може змінювати відповіді необмежено до настання однієї з обставин:

• формуляр закрито (надіслано відповіді);

• термін доступу до анкети закінчився.

Збереження результатів самооцінювання

Якщо учасник дав відповіді на всі твердження, після перевірки формуляра висвітиться “У формулярі не знайдено жодних проблем”.

Для збереження результати анкети потрібно виконати послідовність дій:

1. Натиснути на посилання “Експортувати до MS Word” праворуч унизу ;

2. Обрати у новому вікні початковий шаблон експорту “Разом з відповідями”;

3. Дозволити завантаження текстового файлу export.docx;

4. Перейменувати завантажений файл у форматі з вашими даними PIN_ПІБ;

5. Надіслати перейменований файл на електронну пошту, вказану в інформаційному повідомленні Служби;

6. Натиснути кнопку “Закрити формуляр”.

Протягом трьох робочих днів після надсилання анкети учасник отримає візуалізацію своїх результатів самооцінювання для проектування власного професійного розвитку.

За результатами самооцінювання школа  отримає розгорнутий звіт для власного вдосконалення, що включатиме:

оцінювання за чотирма напрямами діяльності та окремими критеріями;

інформацію, отриману в ході анкетування учасників освітнього процесу, спостережень і вивчення документації.

Таким чином, опанування навичками самооцінювання закладом освіти є ключовою складовою покращення умов навчання дітей.

Учасниками експериментального проекту є:

 1. Державна служба якості освіти України, її територіальні органи,
 2. підприємства, установи чи організації, що належать до сфери її управління,
 3. заклади освіти, що виявили бажання взяти участь в реалізації експериментального проекту та/або включені до річних планів проведення інституційних аудитів.

Які терміни реалізації експериментального проекту

Реалізація  цього експериментального проекту розрахована на два роки і проходитиме у п’ять етапів.

 І. Полягає у змістовому наповненні інформаційної системи інформацією, формами документів, опитувальних аркушів, узагальнюючих, аналітичних матеріалів та форм звітної документації, що необхідні для повноцінного використання функціональних можливостей інформаційної системи. Граничний строк виконання — IІІ квартал 2023 р. ІІ.  Підготовка до введення в експлуатацію технічних засобів, завантаження баз даних і попередні випробовування інформаційної системи, навчання користувачів з числа представників закладів освіти. Граничний строк виконання — IV квартал 2023 р.

ІІІ. Апробація дистанційного збору даних в межах процесів: тематичний дистанційний збір даних, самооцінювання, сертифікація, інституційний аудит. Заповнення користувачами опитувальних аркушів та форм документів у визначені Службою строки. Граничний строк виконання — ІІI квартал 2024 р.

ІV. Внесення змін до програмного забезпечення інформаційної системи за результатами дистанційного збору даних в межах процесів: тематичний дистанційний збір даних, самооцінювання, сертифікація, інституційний аудит.

Граничний строк виконання — IV квартал 2024 р.

V. Проведення моніторингу та аналізу ефективності функціонування інформаційної системи, актуалізація інформації про її користувачів.

Граничний строк виконання — IV квартал 2024 року.

Як зареєструватися на EvaluEd?

Щоб зареєструватися в системі, потрібно: перейти за посиланням; ввести логін і пароль, що надійшли на електронну пошту. Електронна пошта використовується та сама, що під час реєстрації для участі в сертифікації.

Зверніть увагу! Лист Служби з інформацією про ID акції та PIN, які необхідні для входу до системи, може потрапити в папку небажаних листів (спам).

Після реєстрації відкриється сторінка “Анкета самооцінювання власної педагогічної майстерності”.

Ефективність інформаційно-аналітичної системи «EvaluEd»

Інформаційно-аналітична системи «EvaluEd» своїм механізмом дії забезпечує:

1. Прозорість, мінімізацію дії суб’єктивних чинників

2. Відстеження динаміки та вчасне реагування на виявлені проблеми

3. Збереження і цифровізацію даних

4. Отримання інформації з різних джерел для аналізу стану системи освіти

5. Прийняття виважених управлінських рішень на основі достовірних даних.

Таким чином, інформаційно-аналітична система «EvaluEd» дозволить керівнику закладу освіти сформувати низку фундаментальних інноваційних підходів в управлінні закладом освіти, що буде мінімізувати вплив негативних ризиків, які можуть породжувати кризу в освітньому середовищі.   

Хоча вона не є основним критерієм прийняття управлінського  рішення, але завдяки їй унеможливлюється необ’єктивний та необґрунтований вплив, мінімізуються помилки з урахуванням людського фактору та формуються навички антикризового менеджменту у керівника закладу загальної середньої освіти.

За матеріалами Державної служби якості освітизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді