Як сформулювати методичну тему: шпаргалка для вихователя-методиста

Як вихователю-методисту вибрати і сформулювати методичну тему

Під час розроблення індивідуального плану професійного розвитку вихователі та інші педагоги дошкільного закладу часто стикаються з різноманітними труднощами, які виникають вже на етапі формулювання теми. Утім цей крок — один з найважливіших, адже тема визначає напрям методичної роботи надалі.

Аби уникнути помилок, надаючи педагогам допомогу у плануванні самоосвіти, потрібно врахувати деякі рекомендації, які допоможуть правильно сформулювати методичну тему.

Методична тема має бути актуальною. Не розглядайте її винятково з погляду відповідності теми чинним нормативно­-правовим актам.

Готуємося до нового навчального року

Насамперед вона має бути обумовлена освітніми потребами конкретної групи дітей. Проаналізуйте результати діагностики рівня розвитку дитини, яку проводять для індивідуалізації освіти й оптимізації роботи з групою дошкільників. І лише після цього визначайте проблеми й завдання, формулюйте цільову частину методичної теми.

У методичній темі відобразіть мету педагогічної діяльності (М) та засоби (З), за допомогою яких вона буде досягнута. Сформулювати методичну тему можна за однією з формул: М + З або З + М.

мета + засоби

засоби + мета

теми поєднують за допомогою зв’язок «через», «на основі», «у процесі» (наприклад, «Розвиток дитячої уяви у процесі образотворчої діяльності»)

теми поєднуються за допомогою зв’язок «як засіб», «як інструмент» (наприклад, «Сюжетно-­рольова гра як засіб соціалізації дитини»)

Циклограма діяльності вихователя-методиста

Мету педагогічної діяльності, яку відображає методична тема, формулюйте на основі цільових орієнтирів Базового компонента дошкільної освіти (БКДО) та цілей програми розвитку дошкільного закладу. З огляду на те що цільові орієнтири БКДО сформульовані здебільшого загально, конкретизуйте їх (наприклад: «Розвиток мовлення дошкільників засобами дидактичної гри»).

Засобами досягнення мети педагогічної діяльності обирайте різні види дитячої
діяльності, педагогічні технології, методи та прийоми. Тоді методична тему звучатиме, наприклад, так: «Проектна діяльність як засіб формування і розвитку в дошкільників навичок взаємодії з дітьми та дорослими».

Журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу»

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді