Атестуємо керівників навчальних закладів та їхніх заступників: від А до Я

Пропонуємо вам ознайомитися з моделлю організації атестації керівників навчальних закладів, їхніх заступників та осіб, які претендують на зайняття посади керівника

Організувати будь-яку роботу легко, якщо чітко визначено її порядок, розроблено відповідні рекомендації, підготовлено шаблони документів тощо.

Порядок атестації педагогічних працівників, зокрема й керівників навчальних закладів, їхніх заступників (далі — керівні кадри), визначено Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі — Типове положення).

Оскільки питання атестації керівних кадрів нове порівняно з іншими питаннями, то для організації ефективної роботи атестаційної комісії ми розробили методичні рекомендації. Апробувавши їх, упевнилися, що за допомогою цих матеріалів організувати роботу набагато простіше.

Складання перспективного плану атестації

Відповідно до пункту 3.1 Типового положення щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. Тож керівник відділу освіти теж готує та подає до атестаційної комісії списки керівних кадрів, які підлягають черговій атестації в поточному навчальному році.

Листом Міністерства освіти і науки України «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 10.09.2013 № 1/9-617 рекомендовано забезпечити організацію та проведення до 1 вересня 2017 року атестації керівників навчальних закладів та їхніх заступників. Для виконання цього завдання ми склали загальний список керівних кадрів і проаналізували такі питання:

 • дата призначення на посаду керівника (заступника керівника) навчального закладу
 • строки проведення атестації з навчальних предметів, які вони викладають
 • строки проведення державної атестації навчальних закладів.

Потім склали перспективний план атестації керівних кадрів до 2017 року.

Під час складання такого плану слід урахувати, що керівнику і його заступнику з навчально-виховної роботи ліпше атестуватися в один і той самий період. Це забезпечить відкритість атестації і зайвий раз не відволікатиме працівників адміністрації навчального закладу від виконання посадових обов’язків.

Відповідно до пункту 1.8 Типового положення умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Тому до перспективного плану атестації керівних кадрів можна додати графу, у якій зазначити строк проходження підвищення кваліфікації.

Організаційні питання

Початок атестаційного періоду передбачає розв’язання різних організаційних питань. Зокрема, необхідно:

 • створити атестаційну комісію та за потреби — експертні ради
 • скласти графік засідань атестаційної комісії
 • визначити орієнтовний перелік питань, що розглядатимуть на цих засіданнях.

Створення атестаційної комісії

Керівник відділу освіти щороку до 20 вересня видає наказ про створення атестаційні комісії та затвердження її складу.

До складу атестаційної комісії нашого відділу освіти входять:

 • працівники відділу освіти, районного методичного центру закладів освіти
 • керівники деяких навчальних закладів та їхні заступники.

Кандидатури з-поміж працівників навчальних закладів обираємо так, щоб охопити різні типи навчальних закладів. І, звісно, головний критерій відбору кандидатур — професіоналізм та авторитет.

До роботи атестаційної комісії варто залучати голову районної ради профспілки педагогічних працівників (за згодою).

Створення експертних груп

Для більш об’єктивного оцінювання професійної майстерності керівних кадрів атестаційна комісія відділу освіти створила експертну групу, до складу якої ввійшли працівники різних навчальних закладів, які користуються авторитетом у колег та досягли високих результатів у роботі.

Також до роботи експертної групи залучаємо представників громадськості, різних органів. Їх склад затверджує голова атестаційної комісії.

Свої кандидатури до експертної групи мають право подавати як члени атестаційної комісії, так і колективи навчальних закладів.

Під час добору членів експертної групи керуємося такими критеріями:

 • глибокі знання та досвід з певного напряму роботи не менше трьох років
 • вміння надавати практичні рекомендації та правильно оцінювати діяльність працівника з того чи того напряму
 • простота у спілкуванні
 • повага і толерантність.

Планування діяльності

З огляду на повноваження атестаційної комісії та порядок організації, строки проведення атестації, визначені Типовим положенням, кількість засідань та термін їх проведення визначає безпосередньо атестаційна комісія. Також вона:

 • розробляє перелік питань, які потребують опрацювання, вивчення тощо
 • складає графік засідань
 • визначає зміст діяльності атестаційної комісії.

Окрім того, атестаційна комісія складає програму роботи. Усі документи затверджує голова атестаційної комісії.

Атестаційна комісія до 20 жовтня проводить своє перше засідання, на якому розглядає, зокрема, такі питання:

 • затвердження списків педагогічних працівників та керівних кадрів, які атестуються
 • затвердження графіка роботи атестаційної комісії
 • прийняття за потреби рішення щодо перенесення строку чергової атестації педагогічних та керівних кадрів тощо.

Вивчення діяльності керівних кадрів

Після 20 жовтня атестаційна комісія та експертна група відповідно до затвердженого графіка роботи вивчають діяльність осіб, які атестуються, зокрема й керівних кадрів.

Пунктом 3.4 Типового положення передбачено, що під час вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних закладів атестаційна комісія має з’ясувати:

 • виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності
 • стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів
 • результати державної атестації навчального закладу
 • результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів України; місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю)
 • додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів.

Окрім того, під час вивчення професійної діяльності керівних кадрів атестаційна комісія розглядає:

 • підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу
 • ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування
 • додержання педагогічної етики, моралі
 • звіти керівника про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу навчального закладу
 • розгляд звернень громадян.

Після вивчення того чи того питання члени атестаційної комісії та експертної групи заповнюють відповідні протоколи вивчення професійної діяльності керівних кадрів, вносять до них рекомендації тощо. Відтак результати атестації доводимо до відома керівних кадрів, які атестувалися.

Сутність атестації керівника дошкільного навчального закладу

Отримавши результати атестації, можемо підсумувати їх та визначити рівень роботи і працівників, і навчального закладу загалом.

Пройдете онлайн-тестування з питань атестації педагогічних працівників?зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді