Пенсійне забезпечення — 2016: чого очікувати працівникам-­пенсіонерам

Цьогорічні законодавчі зміни не оминули і пенсійного забезпечення. Зокрема, оновлено норми, що регулюють виплату пенсії особам під час роботи в державних органах, органах місцевого самоврядування, судах. Нині такі особи, щоб отримувати пенсію, мусять звільнитися зі спецпосад. Тож аби вирішити, працювати чи отримувати пенсію, варто ознайомитися із запровадженими обмеженнями

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII (далі — Закон № 911) оновив норми 13 пенсійних законів і запровадив особливий порядок виплати пенсій особам, які продовжують працювати. Діятиме такий порядок з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Зміни стосуються осіб, які отримують пенсію на умовах, передбачених, зокрема, Законами України:

  • «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII (далі — Закон про держслужбу)
  • «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII (далі — Закон про прокуратуру)
  • «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI (далі — Закон про судоустрій)
  • «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII (далі — Закон про постраждалих на ЧАЕС)
  • «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII (далі — Закон про пенсії військовим)

На виплату пенсії/щомісячного довічного грошового утримання таким особам у разі їх працевлаштування законодавці поширили обмеження. Тобто пенсію в повному обсязі вони отримуватимуть лише після звільнення з роботи.

Зміни в пенсійному забезпеченні у розрізі категорій працівників, які набули право на пенсію, унаочнимо в Таблиці.

Пенсійне забезпечення осіб, які набули право на пенсію, у разі їх працевлаштування

 

Категорія
працівників-пенсіонерів

Умови роботи

Виплата призначеної
пенсії/щомісячного довічного грошового утримання

Підстава

Працівники-пенсіонери

У період роботи на посадах і на умовах, передбачених Законом про держслужбу, Законом про прокуратуру, Законом про судоустрій

Не виплачують

Абз. 3 ч. 1 ст. 47
Закону про пенсійне страхування

У період роботи на інших посадах/роботах

Пенсію, розмір якої перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (далі — прожитковий мінімум), виплачують у розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму

Абз. 3 ч. 1 ст. 47
Закону про пенсійне страхування

Держслужбовці;

судові експерти, службовці НБУ, журналісти державних і комунальних ЗМІ, посадові особи місцевого самоврядування, працівники дипломатичної служби, члени КМУ та помічники-консультанти народних депутатів України;

особи, пенсії яким призначені відповідно до Закону про судоустрій та Закону про прокуратуру

У період роботи на посадах та на умовах, передбачених Законом про держслужбу, Законом про прокуратуру, Законом про судоустрій

Не виплачують

Абз. 2 ч. 4 ст. 37
Закону про держслужбу

У період роботи на інших посадах/роботах

Пенсію, розмір якої перевищує 150% прожиткового мінімуму, виплачують у розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму

Абз. 3 ч. 4 ст. 37
Закону про держслужбу

Колишні військовослужбовці

(тобто особи, які мають право на пенсійне забезпечення за Законом про пенсії військовим)

У період роботи на посадах та на умовах, передбачених Законом про держслужбу, Законом про прокуратуру, Законом про судоустрій

Не виплачують

Ч. 1 ст. 54 Закону про пенсії військовим

У період роботи на інших посадах

Виплачують у повному обсязі

Ст. 54 Закону про пенсії військовим

Особи, які набули право на пенсію за Законом про постраждалих на ЧАЕС

У період роботи на посадах та на умовах, передбачених Законом про держслужбу, Законом про прокуратуру, Законом про судоустрій

Не виплачують

Абз. 2 ч. 1 ст. 58
Закону про постраждалих на ЧАЕС

У період роботи на інших посадах

Пенсії, розмір яких перевищує 150% прожиткового мінімуму, виплачують у розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму

Абз. 3 ч. 1 ст. 58
Закону про постраждалих
на ЧАЕС

 

 

 

Утім пенсійним законодавстом передбачені винятки із запроваджених обмежень пенсійних виплат.

Працівники, на яких не поширюються
обмеження у виплаті пенсії

Запроваджені Законом № 911 обмеження не вплинуть на порядок виплати пенсії:

  • інвалідам І та ІІ груп
  • інвалідам війни ІІІ групи
  • учасникам бойових дій
  • особам, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII

Тобто такі особи в період роботи на будь-яких посадах отримуватимуть призначену пенсію в повному обсязі.

Як випливає із частини першої статті 54 Закону про пенсії військовим, ветерани військової служби у період роботи на посадах та на умовах, передбачених Законом про держслужбу, Законом про прокуратуру, Законом про судоустрій, також можуть розраховувати на виплату пенсії/щомісячного довічного грошового утримання.

Перелік осіб, що їх визнають ветеранами військової служби, визначає стаття 5 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 № 203/98-ВР.

Документальне підтвердження

Варто зазначити, що статус пенсіонера — працює чи не працює — органи Пенсійного фонду України (далі — ПФУ) визначать за матеріалами пенсійних справ та даними системи персоніфікованого обліку. Надавати додаткові документи має лише той пенсіонер, хто своєчасно не поінформував про працевлаштування/звільнення з роботи органи ПФУ.

Ветерани військової служби підтверджують свій статус посвідченням «Ветеран військової служби».

Факт військової служби або роботи на посадах в органах, зазначених в частині третій Прикінцевих положень Закону № 911, особи мають підтвердити довідками (витягами з наказів) про роботу (службу). А участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення правопорядку та охорони — відповідними підтвердними документами.

Якщо такої інформації в матеріалах пенсійних справ немає, підтвердні документи слід дооформити та надати до органів ПФУ. Це допоможе уникнути непорозумінь під час застосування норм Закону № 911.      зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді