Як оформити наказ про проведення щорічної інвентаризації у школі

Директори загальноосвітніх навчальних закладів видають наказ про проведення щорічної інвентаризації, аби запобігти недостовірним даним у річній бухгалтерській звітності. Є приклад такого наказу
Зміст статті:

Умови інвентаризації визначає Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затв. наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879.

Перевіряти та документально підтверджувати наявність, стан i оцінку активів і зобов’язань щороку потрібно для того, аби дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності були достовірними (cт. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV).

Інвентаризація починається з наказу керівника про її проведення.

Наказом про інвентаризацію керівник загальноосвітнього навчального закладу:

  • зазначає терміни виконання
  • затверджує склад інвентаризаційної комісії
  • визначає завдання й умови роботи комісії
  • вказує на перелік документів, яку потрібно оформити

Наказ про проведення щорічної інвентаризації в ЗНЗ зразок

Приклад оформлення наказу про проведення щорічної інвентаризаціїСкачайте

Зразок наказу про проведення щорічної інвентаризації

Справи керівника у жовтні: що проконтролюватизміст

Сертифікація в системі базової освіти