Оформлення наказу про зарахування на екстернат

Що керівник загальноосвітнього навчального закладу вказує в наказі про зарахування на екстернат?

Віднедавна правила організації екстернату в школах оновили, щоб забезпечити право на освіту особам:

  • із тимчасово окупованих територій (переселенцям)
  • які мешкають у зоні проведення АТО.

Три важливі правила екстернату:

  • здобуття освіти за такою формою не обмежують за віком
  • заяви подають з початку вересня
  • на екстернат приймають наказом керівника навчального закладу.

Зауважте!

Якщо кандидат на екстернат не має документів на підтвердження свого освітнього рівня чи результатів оцінювання та/або ДПА, керівник закладу має організувати процедуру визначення освітнього рівня особи, яка не має документів.

Приклад наказу про зарахування на екстернат

Загальноосвітній навчальний заклад № 1111

НАКАЗ

05.10.2017                                                                  м. Київ                                      № 56

Про зарахування
Григоренко Н. І. на екстернат

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 369, наказу районного відділу освіти від 04.09.2017 № 98 «Про визначення навчальних закладів, на базі яких організовується навчання за екстернатною формою», та на підставі заяви Григоренко Наталії Іванівни, наданих нею документів

НАКАЗУЮ:

1. Зарахувати Григоренко Наталю Іванівну, якій потрібно атестуватися за курс повної загальної середньої освіти, на екстернат.

2. Поліщук А. М., заступникові директора з навчальної роботи:

   2.1. Скласти графік консультацій, до 15.02.2018.

   2.2. Забезпечити екстерну умови для безплатного користування навчальними посібниками, підручниками та іншою літературою бібліотечного фонду, протягом періоду навчання.

   2.3. Ознайомити екстерна з порядком проходження річного оцінювання навчальних досягнень та державної підсумкової атестації.

   2.4. Організувати оцінювання навчальних досягнень екстерна за 11-й клас з усіх предметів інваріантної складової робочого навчального плану, до 30.05.2018.

3. Учителям, які проводитимуть оцінювання навчальних досягнень екстерна:

   3.1. Застосовувати такі форми контролю, як усне опитування, контрольні роботи та тестування.

   3.2. Результати оцінювання навчальних досягнень екстерна фіксувати у відповідних документах.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                                               Кузьменко                                   О. П. Кузьменко

Відмітки про ознайомлення з наказомзміст

Сертифікація в системі базової освіти