Порядок фіксації результатів контролю за організацією харчування учнів

Після проведення контролю за організацією харчування учнів слід зафіксувати його результати. У разі виявлення недоліків — визначити строки їх усунення та відповідальних осіб. У пригоді вам стане приклад оформлення картки контролю за організацією харчування учнів

Порядок фіксації результатів контролю за організацією харчування учнів визначає кожен навчальний заклад (орган управління освітою) самостійно, оскільки нормативно-правовими документами такого порядку не визначено.

Аби під час контролю за організацією харчування учнів систематично й послідовно перевіряти визначені питання, у навчальному закладі (органі управління освітою) можна використовувати картки контролю за організацією харчування учнів (див. Додаток).

Зафіксувавши виявлені недоліки, легко сформувати рекомендації щодо їх усунення, визначити строки виконання та відповідальних осіб.

Часто підсумки контролю (зазвичай тематичного) можна оформити у вигляді аналітичної довідки.

На підставі такої довідки керівник навчального закладу (органу управління освітою) може видати відповідний наказ, організувати обговорення цього питання на засіданні педагогічної ради, нараді при директорі, засіданні піклувальної ради тощо.

Під час організації контролю за організацією харчування учнів слід пам’ятати, що контроль має бути систематичним, а оцінка — об’єктивною.     

Додаток

Приклад оформлення картки оперативного контролю
за організацією харчування учнів

Картка оперативного контролю
за організацією харчування учнів

Орієнтовні питання

контролю

Місяць

Оцінка*

Рекомендації

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку, їдальні, буфету

*

*

*

Асортимент буфетної продукції

*

*

*

Дотримання норм закладки продуктів харчування і продовольчої сировини

*

*

Вихід готової продукції

*

*

*

Виконання норм харчування

*

*

*

Строки зберігання і реалізації продукції

*

*

*

Культура харчування учнів

*

*

Дотримання учнями правил особистої гігієни

*

*

*

Дотримання графіка харчування учнів

*

*

*

Ведення відповідальними особами документації з організації харчування учнів

*

*

*

* Умовні позначення за результатами оперативного контролю:

в — відповідає вимогам чинного законодавства;

в/ч — відповідає частково вимогам чинного законодавства;

п — виявлено порушення вимог чинного законодавства.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді