То керівництво шкіл подає електронні декларації чи не подає?

До квітня мають декларувати свої статки посадові особи юридичних осіб публічного права. Цивільне законодавство визнає школу юридичною особою, але чи оприлюднювати свої статки директорам шкіл та їхнім заступникам

Обов’язок оприлюднювати відомості про доходи та власність у порядку подання електронних декларацій покладено на посадових осіб Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII. Перелік суб’єктів декларування визначено у статті 3 цього Закону.

Зокрема, під дію норм Закону № 1700 підпадають посадові особи юридичних осіб публічного права.

Чи школа — юридична особа публічного права

Види юридичних осіб визначено статтею 81 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV.

Українським законодавством виокремлено два види юридичних осіб:

 • приватного права
 • публічного права.

Зрозуміло, що юридичною особою приватного права може бути, відповідно, приватна школа.

Юридичні ж особи публічного права, за статею 81 ЦКУ, постають відповідно до розпорядчого акта:

 • Президента України
 • органів:

– державної влади

– влади АР Крим

– місцевого самоврядування.

Умови створення навчальних закладів визначені статтею 18 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII. Повноваження створювати школи надано:

 • органам:

– державної виконавчої влади

– місцевого самоврядування

 • релігійним організаціям
 • підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності
 • громадянам.

Правомірно зробити висновок, що навчальні заклади державної та комунальної форм власності є юридичними особами публічного права.

Чи директор школи та його заступники — посадові особи

У своєму листі щодо надання офіційних роз’яснень законодавства від 03.11.2006 № 22-48-548 Міністерство юстиції України зауважує: з огляду на правозастосовну практику головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність у неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

З’ясуємо, чи виконують керівники навчальних закладів такі функції.

Що є організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками, розтлумачено в постанові пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 № 5.

Організаційно-розпорядчі обов’язки

У змісті поняття «Організаційно-розпорядчі обов’язки» визначене керівництво:

 • трудовим колективом
 • ділянкою роботи
 • виробничою діяльністю окремих працівників.

Адміністративно­-господарські обов’язки

У змісті поняття «Адміністративно-­господарські обов’язки» вбачають управління або розпоряджання державним, колективним чи приватним майном, як-от:

 • установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації
 • забезпечення контролю за згаданими операціями.

Як бачимо, керівників навчальних закладів та їхніх заступників цілком можна вважати посадовими особами, які виконують організаційно-розпорядчі та/чи адміністративно-господарські функції.

Галузева угода на 2016-2020 роки

А тепер з’ясуймо, чи підпадають вони під норми законодавства, що встановлюють обов’язок подання електронних декларацій.

Чи подавати електронні декларації

Електронне декларування є невід’ємною складовою антикорупційного фінансового контролю в державі.

Директори не лише шкіл наприкінці 2016 року бідкалися, чи подаватимуть, чи не подаватимуть електронні декларації.

Тим часом Верховна Рада України прийняла один із найочікуваніших у державі актів — Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798-VIII. Здавалося б, який стосунок він має до освітньої галузі. Але Прикінцевими та перехідними положеннями цього закону внесено низку змін до інших законодавчих актів, зокрема й до Закону № 1700, який доповнено частиною 5.

Із набранням 05.01.2017 чинності змін дія розділу VII «Фінансовий контроль» Закону № 1700 не поширюється на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері:

 • соціального обслуговування населення
 • соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів
 • соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
 • охорони здоров’я

окрім

 • керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівнів
 • освіти
 • керівників вищих навчальних закладів та їхніх заступників
 • науки
 • президентів НАН України та національних галузевих академій наук
 • перших віце-президентів, віце-президентів та головних учених секретарів НАН України та національних галузевих академій наук
 • інших членів Президії НАН України та президій національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами НАН України та національних галузевих академій наук відповідно
 • керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових установ
 • культури
 • мистецтв
 • відновлення та збереження національної пам’яті
 • фізичної культури
 • спорту
 • національно-патріотичного виховання

Отже, керівництво шкіл звільнене від обов’язку подання декларацій в електронному вигляді.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді