Орiєнтовний перелiк посад працiвникiв з ненормованим робочим днем системи Мiнiстерства освiти України, яким може надаватись додаткова вiдпустка

Додаткова вiдпустка може надаватися таким працiвникам з ненормованим робочим днем:

 • керiвники установ i органiзацiй, їх заступники та помiчники;
 • провiднi спецiалiсти (iнженери, програмiсти, дизайнери, економiсти, юрисконсульти, бухгалтери та iн.);
 • спецiалiсти: програмiсти, дизайнери, економiсти, юрисконсульти, бухгалтери; лаборанти, оператори електронно-обчислювальних машин, iнструктори, адмiнiстратори, бiблiотекарi, бiблiографи, екскурсоводи, вихователi гуртожиткiв, помiчники вихователiв та iн.;
 • перекладачi-дактилологи, перекладачi, перекладачi-секретарi слiпих викладачiв (вчителiв), художники-оформлювачi;
 • технiки всiх спецiальностей;
 • завiдувачi: гуртожитку, господарства;
 • шеф-кухарi;
 • секретарi, секретарi-друкарки, касири, агенти з постачання, експедитори, дiловоди, комiрники (за вiдсутнiстю завiдувачiв складами), друкарки, коменданти, черговi гуртожиткiв, паспортисти, евакуатори;
 • хормейстери, акомпанiатори, завiдувачi костюмерними;
 • садiвники;
 • середнiй медичний персонал установ i закладiв освiти.

Увага!

Розроблено вiдповiдно до , погодженого з ЦК Профспiлки працiвникiв освiти i науки України вiд 06.03.1998зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді