Установчi документи благодiйних органiзацiй

Теми:
Питання щодо установчих документiв благодiйних органiзацiй урегульованi статтею 14 Закону України «Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї» вiд 05.07.2012 № 5073-IV

Зокрема визначено, що:

 • установчим документом благодiйного товариства та благодiйного фонду є статут, а благодiйної установи — установчий акт;

Увага!

Установчi документи благодiйної органiзацiї можуть визначати особливостi дiяльностi та припинення такої органiзацiї i не повиннi суперечити законам України

 • установчi документи благодiйної органiзацiї затверджуються засновником (засновниками) благодiйної органiзацiї або уповноваженими ними особами;
 • установчi документи благодiйної органiзацiї повиннi мiстити:
 • найменування благодiйної органiзацiї;
 • цiлi та сфери благодiйної дiяльностi;
 • органи управлiння благодiйної органiзацiї, їх склад, компетенцiю, порядок дiяльностi та прийняття ними рiшень;
 • порядок призначення, обрання або затвердження членiв органiв управлiння благодiйної органiзацiї, крiм вищого органу управлiння благодiйного товариства та благодiйного фонду, їх замiщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (вiдкликання);
 • порядок внесення змiн до установчих документiв благодiйної органiзацiї;
 • джерела активiв (доходiв), порядок контролю i звiтностi благодiйної органiзацiї;
 • пiдстави та порядок припинення благодiйної органiзацiї, у тому числi порядок розподiлу активiв;
 • статут благодiйного товариства та благодiйного фонду має мiстити умови та порядок прийняття до складу учасникiв благодiйного товариства чи благодiйного фонду, права та обов’язки учасникiв, а також умови та порядок їх виключення зi складу учасникiв благодiйного товариства чи благодiйного фонду.

Увага!

У Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України доручило керiвникам навчальних закладiв, зокрема, рекомендувати батькiвським комiтетам (радам) навчальних закладiв розглянути питання щодо створення благодiйних фондiв вiдповiдно до законодавства, у статутах цих фондiв обумовити чiткий порядок надходження та використання коштiв

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді