Дитина з порушеннями зору: чи звiльняти батькiв вiд плати за харчування

Чи мають право на звiльнення вiд плати за харчування в дошкiльному навчальному закладi батьки дитини, яка має порушення зору?

визначено, що плата за харчування дiтей не справляється у санаторних дошкiльних закладах (групах) — для дiтей з малими i затухаючими формами туберкульозу; спецiальних дошкiльних закладах (групах) для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного або розумового розвитку, та дiтей з iнвалiднiстю.

Згiдно з , спецiальнi дошкiльнi навчальнi заклади (групи) комплектуються для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку, зокрема з порушеннями зору (слiпих, зi зниженим зором).

Отже, якщо дитина вiдвiдує спецiальний дошкiльний навчальний заклад або спецiальну групу дошкiльного навчального закладу комбiнованого типу, то її батьки звiльняються вiд плати за харчування.

Водночас слiд зауважити, що з набранням чинностi з 01.01.2016 вiд плати за харчування звiльняються батьки дiтей з iнвалiднiстю. Тобто таку пiльгу надають незалежно вiд типу дошкiльного навчального закладу, який вiдвiдує дитина з iнвалiднiстю (навiть якщо її прийнято до групи загального розвитку, якщо iнших немає в населеному пункті).

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді