Створення та легалізація батьківського комітету загальноосвітнього навчального закладу

Батьківські комітети — це добровільні громадські формування, створені на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі. Батьківські комітети варто створювати відповідно до норм законодавства

Відповідно до частини першої статті 29 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV батьки або особи, які їх замінюють, мають право, зокрема:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей
 • захищати законні інтереси дітей.

Основними нормативно-правовими актами, якими врегульовано сферу діяльності батьківських комітетів (рад) загальноосвітніх навчальних закладів, є:

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 (далі — Положення № 778)
 • Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 (далі — Примірне положення).

З огляду на різну юридичну силу цих нормативно-правових актів Примірне положення застосовують лише в тій частині, що не суперечить Положенню № 778. Зокрема, Положенням № 778 чітко не виокремлено питання офіційного визнання батьківських комітетів класів, яке, у свою чергу, доволі детально регламентоване Примірним положенням.


Створення батьківських комітетів

Загальні збори (конференція) є органом громадського самоврядування навчального закладу. Їх скликають не менш як один раз на рік.

На загальних зборах розглядають різні питання, зокрема щодо створення ради навчального закладу, піклувальної ради, учнівських і батьківських комітетів, а також обирають членів цих органів, установлюють строк повноважень.

Рішення про створення батьківського комітету закладу оформлюють протоколом загальних зборів.

Протоколи засідань батьківських комітетів зберігають у справах навчального закладу та передають за актом новому складу батьківських комітетів.

Строк зберігання протоколів засідань батьківських комітетів — три роки.

На батьківських зборах обирають голову батьківського комітету, його заступника та секретаря. Також обирають представника до батьківського комітету закладу — зазвичай голову батьківського комітету класу.

Кількісний склад і строк повноважень батьківського комітету визначають на батьківських зборах класу на початку нового навчального року.

Протягом періоду функціонування класу склад батьківського комітету може й не змінюватися. Це є ознакою результативної діяльності батьківського комітету та довіри до нього батьків учнів класу.

Порядок легалізації батьківських комітетів

Про створення батьківського комітету керівник загальноосвітнього навчального закладу видає відповідний наказ. Цього загалом достатньо для легалізації.

Однак якщо батьки прийняли рішення про створення батьківського комітету як громадського об’єднання, то в такому разі необхідно керуватися нормами Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI.

Громадське об’​єднання — це добровільне об'єднання фізичних осіб та (або) юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою може бути утворене як:

 • громадська організація — її засновниками та членами (учасниками) є фізичні особи
 • громадська спілка — її засновниками є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Оскільки батьківські комітети засновують батьки дітей, тобто фізичні особи, тож їх можна вважати громадськими організаціями.

Громадські об’єднання утворюють, проводячи установчі збори, які оформлюють протоколом. Цей документ має містити, зокрема, такі відомості:

 • дата й місце проведення установчих зборів
 • перелік осіб, які брали участь в установчих зборах
 • рішення про утворення громадського об’єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності
 • рішення про визначення найменування та за наявності — скороченого найменування громадського об’єднання
 • рішення про затвердження статуту громадського об’єднання
 • рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об’єднання відповідно до затвердженого статуту.

Протокол установчих зборів підписують їх голова та секретар.

Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів утворення.

У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації громадського об'єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об'єднання не вважається утвореним.

Розгляньте докладно аспекти створення й діяльності піклувальної ради, ради навчального закладу та батьківського комітету у порівняльній таблиці.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді