Форма Журналу реєстрацiї iнструктажiв з питань пожежної безпеки

Наведімо форму журналу реєстрацiї iнструктажiв з питань пожежної безпеки

ЖУРНАЛ
реєстрацiї iнструктажiв з питань пожежної безпеки

з/п

Дата

Вид iструктажу (вступний, первинний, повторний, позаплановий), назва та номер iнструкцiї, з якої отримано iнструктаж

Прiзвище, iм’я та по батьковi особи, яку iнструктують

Професiя (посада) особи, яку iнструктують (для вступного iнструктажу — найменування пiдроздiлу, куди направляється особа)

Прiзвище, iм’я та по батьковi особи, яка iнструктує

Пiдписи

Примiтки

Особи, яку iнстру-ктують

Особи, яка iнстру-ктує

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Увага!

Форму журналу реєстрацiї iнструктажiв з питань пожежної безпеки наведено вiдповiдно до додатка 3 до пункту 7.1.8 Правил пожежної безпеки для закладiв, установ i органiзацiй системи освiти України, затверджених наказом Мiнiстерства освiти України i Головним управлiнням державної пожежної охорони Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 30.09.1998 № 348/70

30.09.2016 набрали чинності нові Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти Українизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді