Дистанційна форма навчання учнів

На які категорії учнів зорієнтована дистанційна форма навчання?

Відповідно до пункту 2.1 Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 (далі — Положення), дистанційне навчання реалізовується шляхом:

  • застосування дистанційної форми як окремої форми навчання
  • використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти.

Згідно з пунктом 4.1 Положення у загальноосвітніх навчальних закладах використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване насамперед на такі категорії учнів (вихованців):

  • особи з особливими освітніми потребами
  • обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опановувати навчальні програми
  • особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до загальноосвітніх навчальних закладів населених пунктах
  • учні вечірніх шкіл, які за умовами праці перебувають тривалий час за межами населеного пункту, де розташований навчальний заклад, та учні, які за сімейними обставинами не можуть систематично його відвідувати
  • особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі
  • особи, які готуються до вступу до вищих навчальних закладів
  • громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном

Окрім того, технології дистанційного навчання можна використовувати у разі проведення занять через мережу інтернет під час карантину, вивчення додаткових (факультативних) навчальних предметів, навчання учнів під час хвороби, виконання науково-­дослідницьких робіт у Малій академії наук України, участі в дистанційних олімпіадах, конкурсах, отримання консультацій тощо.

Слід звернути увагу, що запровадження дистанційної форми навчання у загальноосвітньому навчальному закладі можливе за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді