Надаємо вiдпустку педпрацiвнику за двома посадами

Учитель школи має педагогiчне навантаження обсягом 27 тижневих годин, з яких 9 годин — гурткової роботи. Яка тривалiсть вiдпустки цього працiвника i який порядок нарахування вiдпускних?

Вiдповiдно до педагогiчним працiвникам надається щорiчна основна вiдпустка тривалiстю до 56 календарних днiв. Конкретна тривалiсть вiдпустки визначена .

Для учителiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв тривалiсть щорiчної основної вiдпустки становить 56 календарних днiв (к. дн.), для керiвникiв гурткiв — 42 к. дн. Оскiльки основна посада працiвника — вчитель, то й щорiчна основна вiдпустка йому має надаватися за цiєю посадою.

Вiдпускнi виплати цьому працiвнику слiд нараховувати з урахуванням середнього заробiтку окремо за посадою вчителя i посадою керiвника гуртка, взявши до уваги кiлькiсть днiв вiдпустки за кожною посадою. Тобто вiн матиме вiдпустку за основною посадою — 56 к. дн. (з вiдповiдною оплатою), за посадою керiвника гуртка — 42 к. дн. (з оплатою, що вiдповiдає обсягу педагогiчного навантаження— 9 тижневих годин).

Оскiльки тривалiсть вiдпустки за основною посадою — вчитель — (56 к. дн.) бiльша за тривалiсть вiдпустки за посадою керiвника гуртка (42 к. дн.), то за решту днiв —14 к. дн. (56 – 42) працiвниковi варто взяти вiдпустку без збереженнязаробiтної плати. По закiнченнi вiдпустки працiвник стає до виконання своїх посадових обов’язкiв як за посадою вчителя, так i за посадою керiвника гуртка.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді