Учитель замінює колегу-декретницю: на скільки укладати строковий договір

Автор

КЛИМЕНКО Антоніна

начальник управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Чи правомірно укладати строковий договір лише на навчальний рік з учителем, якого взяли на роботу на час відсутності — основного працівника, що перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також на час додаткової відпустки по догляду за дитиною?

Порядок проведення інституційного аудиту: ЩО ЗМІНИЛОСЯ

Статтею 21 Кодексу законів про працю України встановлено, що трудовим договором є угода між працівником і власником установи, організації або уповноваженим ним органом, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник установи, організації або уповноважений ним орган зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Як укласти трудовий строковий договір

Коли укладати

Відповідно до статті 23 КЗпП трудовий договір може укладатися зокрема на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, а також на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Тобто трудове законодавство не містить норм, які б зобов’язували власника чи уповноважений ним орган, зокрема в галузі освіти, укладати строковий договір на термін до закінчення навчального року.

Тому за погодженням сторін працівника може бути прийнято на роботу на посаду вчителя на час тимчасово відсутнього вчителя — основного працівника у зв’язку з відпусткою, пов’язаною з вагітністю та пологами та продовжено такий строковий договір на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення трирічного (шестирічного) віку.

Коли припиняти

Такий строковий трудовий договір може бути припинено тоді, коли основний працівник забажає перервати таку відпустку раніше.

Відповідно до статі 3 Закону України «Про відпустки» у разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У такому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Пунктом 2 Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14.04.1997 № 346, установлено, що педагогічним працівникам навчальних закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Тому в разі недосягнення згоди про тривалість строкового договору на весь термін відсутності іншого вчителя з зазначених вище підстав, за бажанням вчителя, прийнятого на роботу на термін до закінчення навчального року, має бути надана за його бажанням, підтвердженим відповідною заявою, щорічна основна відпустка повної тривалості 56 календарних днів. Термін такого строкового договору має бути продовжений на кількість днів цієї відпустки. При наданні такої відпустки повинна виплачуватися також допомога на оздоровлення в розмірі ставки заробітної плати на загальних підставах.зміст

Сертифікація в системі базової освіти