Як оплачують роботу з дітьми в логопедичній групі дошкільного закладу

Порядок нарахування заробітної плати працівникам за роботу з дітьми у логопедичній групі дошкільного закладу має певні нюанси. Розглянемо, як оплачують працю вчителя-логопеда, вихователя і помічника вихователя

З дітьми в логопедичних групах безпосередньо працюють учителі-логопеди, вихователі та помічники вихователів.

Згідно з нормами, викладеними у пункті 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, ставки заробітної плати у дошкільних навчальних закладах виплачують:

 • учителям-логопедам — за 20 год. педагогічної роботи на тиждень (пп. «в»)
 • вихователям спеціальних закладів або груп для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку — за 25 год. виховної роботи на тиждень (пп. «е»).

Вихідні та робочі 2020

Розмір заробітної плати педагогічних працівників — зокрема й учителів-логопедів, вихователів, які працюють із дітьми у логопедичній групі дошкільного закладу — обчислюють відповідно до пункту 68 Інструкції № 102 за визначеною формулою.

Норма годин на тиждень для:

 • вчителів-логопедів — 20 год.
 • вихователів спеціальних ДНЗ чи груп — 25 год.

Ставки заробітної плати та посадові оклади педагогічних працівників визначають відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 з огляду на встановлені за результатами атестації тарифні розряди та присвоєні кваліфікаційні категорії.

Підвищена оплата праці

Ставки заробітної плати педагогічних працівників та посадові оклади помічників вихователів підвищують на 20% у дошкільних закладах (групах) для дітей, які (пп. «в» п. 28 Інструкції № 102):

 • мають вади у фізичному чи розумовому розвитку
 • потребують особливих умов виховання або тривалого лікування.

Робота учителів-логопедів, вихователів і помічників вихователів, які працюють із дітьми у логопедичній групі, підпадає під цю норму.

У закладах освіти загального типу, які мають групи спеціального призначення, оплата праці педагогічних працівників та помічників вихователів за підвищеними ставками (окладами) здійснюється тільки за години роботи в цих групах.

Право встановлювати працівникам бюджетних закладів конкретні розміри посадових окладів, доплат і надбавок до них надано керівникові. У даному випадку — завідувачеві дошкільного закладу.

Окрім того, за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюють доплату в розмірі 10% посадового окладу.

Приклад обчислення розміру заробітної плати вчителя-логопеда дошкільного навчального закладу

Припустимо, вчителю-логопеду на 2016/2017 навчальний рік встановлено 20 год. тижневого навантаження.

Ставка його заробітної плати відповідає 9-му тарифному розряду, тобто станом на 01.12.2016 — 2310 грн.

Стаж педагогічної роботи — 2 роки.

За роботу з дітьми, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, ставка заробітної плати підвищується на 20%. Указане підвищення згідно з пунктом 34 Інструкції № 102 створює нову ставку.

Також працівникові згідно з наказом завідувача дошкільного закладу встановлено надбавку «за престижність праці» у розмірі 20% ставки заробітної плати.

Отже, заробітна плата педагогічного працівника за місяць становитиме:

2310 грн × 20% =
462 грн

 • підвищення за роботу з дітьми, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку

2310 + 462 =
2772 грн

 • новостворена ставка заробітної плати

2310 грн × 20% =
462 грн

 • надбавка «за престижність праці»

2772 + 462 =
3234 грн

 • розмір місячної заробітної плати учителя-логопеда

Приклад обчислення розміру заробітної плати вихователя, який працює з дітьми у логопедичній групі

Вихователю за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (12 т. р.). Отож станом на 01.12.2016 ставка заробітної плати — 2830 грн.

Стаж педагогічної роботи даного вихователя — 27 років.

За результатами атестації йому присвоєно також педагогічне звання «вихователь-методист».

Ураховуючи

підвищення

10%

 • за роботу з дітьми, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування

20%

надбавки

 • за вислугу років

30%

 • «за престижність праці»

20%

заробітна плата ​за місяць становитиме:

2830 грн + (2830 грн × 10%) + (2830 грн × 20%) =
3679 грн

 • новостворена ставка заробітної плати

3679 грн × 30% =
1103,70 грн

 • надбавка за вислугу років

3679 грн × 20% =
735,80 грн

 • надбавка «за престижність праці»

3979 + 1103,70 + 735,80 =
5818,50 грн

 • розмір заробітної плати вихователя, який працює з дітьми у логопедичній групі, за місяць

Приклад обчислення розміру заробітної плати помічника вихователя, який працює з дітьми у логопедичній групі

Посадові оклади помічників вихователів вираховують за 5 або 6 тарифними розрядами. Станом на 01.12.2016 вони визначені у розмірі 1816 грн та 1936 грн відповідно.

 За роботу з дітьми в логопедичній групі посадові оклади помічникам вихователів підвищують на 20%. Отже:

1816 грн + (1816 грн × 10%) =
1997,60 грн

 • новоутворений посадовий оклад за 5 т. р.

1936 грн + (1936 грн × 10%) =
2129,60 грн

 • новоутворений посадовий оклад за 6 т. р.

Якщо посадовими обов’язками помічника вихователя передбачене прибирання туалетів, використання у роботі дезінфікувальних засобів, то працівникам належить доплата в розмірі 10% посадового окладу. Якщо так, то розмір заробітної плати помічника вихователя становитиме:

1997,60 грн + (1997,60 грн × 10%) = 2197,36 грн

 • за 5 т. р.

2129,60 грн + (2129,60 грн × 10% ) = 2342,56 грн

 • за 6 т. р.зміст

Центральна частина статичний блок 2