Методичні рекомендації для 3-х класів НУШ

МОН надало методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 3-му класі НУШ

У 3-му класі відбувається перехід до другого циклу початкової освіти — основного. Цикл передбачає зміни у підходах до навчання, виховання та розвитку учнів, а також у процесі оцінювання.

Збережено наступність з попереднім циклом навчання, зокрема, передбачено проведення ранкових зустрічей, реалізацію інтегрованого підходу до організації змісту навчання, застосування формувального та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів із використанням компетентнісних завдань.

Організовуємо дистанційне навчання за новим положенням

Форми та тривалість навчання учнів 3-х класів НУШ

Форми

Основними формами навчання учнів у з-му класі є:

  • навчальні заняття різних типів
  • екскурсії
  • проекти
  • інші форми за вибором учителя.

Також 3-й клас передбачає різні форми організації діяльності дітей, зокрема, колективну, групову та індивідуальну. Особлива увага зосереджена на організації групової роботи учнів.

Також передбачено застосування інтегрованого підходу до організації освітнього процесу. Інтегрований підхід передбачає поєднання змісту і видів діяльності різних освітніх галузей навколо теми природничого та соціокультурного змісту.

Тривалість та організація навчального процесу

На вивчення однієї теми відводиться один місяць. Теми мають враховувати очікувані результати навчання, а також інтереси учнів.

Ранкові зустрічі організовують на початку дня перед першим уроком.

Методи навчання у з-му класі НУШ

Основні методи навчання:

  • дослідницькі
  • творчі
  • проблемно-пошукові.

Дослідницькі, творчі, пошукові, проектні види діяльності є основними видами діяльності учнів у ході навчання. Також вчитель може застосовувати ігрові методи навчання, але не робити на них акцент.

Під час складання освітніх програм та навчальних планів заклад освіти може здійснювати перерозподіл навчальних годин навчального плану в межах 15% від загального обсягу навчального навантаження.

Домашні завдання носять диференційований характер і пропонуються з метою самовдосконалення та враховують результати формувального оцінювання.
Навчальний план для 1 класу

Оцінювання учнів 3-х класів НУШ

У 3-му класі передбачено вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів. Під час вербального оцінювання не виставляють бали у Класний журнал, а також не роблять словесних суджень.

З метою діагностики особистісних та навчальних досягнень учнів здійснюють підсумкове завершальне оцінювання наприкінці навчального року.зміст

Сертифікація в системі базової освіти