Створення дружин юних пожежних у школі

Чи є підстави створювати дружини юних пожежних у закладах загальної середньої освіти?

З початку навчального року директори шкіл традиційно звертатимуть увагу і на навчання учнів вимогам пожежної безпеки, і на створення дружин юних рятувальників-пожежних, що раніше мали назву «дружини юних пожежних».

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

З історії

Перші згадки про дружин юних пожежників припадають на 1920–30-ті роки. Тоді ДЮПи створювали при будинках піонерів та пожежних командах.

21.04.1958 Міністерство охорони громадського порядку та Міністерство освіти УРСР затвердили Положення про ДЮП.

Вересень 1959 року вважають початком масового руху юнацьких добровільних пожежних дружин (ЮДПД). Членами ЮДПД ставали учні віком 10–17 років, які чергували на дитячих кіносеансах, виставках, шкільних базарах і святах, охороняли від вогню ліси, парки, будівлі, місця збирання врожаю тощо

Як же нормативні документи нині визначають створення таких дружин у школах?

Підстави створення дружин юних пожежних

Спершу зауважимо на Положенні про Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних, затв. спільним наказом МНС України та МОНмолодьспорту України від 27.09.2012 № 1223/1057.

У Положенні передбачено три етапи проведення фестивалю:

етап

рівень

дата проведення

І

районний (міський)

квітень

ІІ

обласний

травень-червень

ІІІ

всеукраїнський (фінальний)

вересень

Також визначено добровільність проведення фестивалю ДЮП.

Пожежна безпека під час новорічних свят у школі

Очевидно, при розробленні Положення керувалися чинними нормами з питань пожежної безпеки. Оглянемо у таблиці норми законодавства, що стосуються ДЮП:

Назва нормативно-правового акта (нормативного документа)

Зазначення про затвердження

Зміст норми щодо дружин юних пожежних

Чинність норми

Закон України «Про пожежну безпеку»

Закон України від 17.12.1993 № 3745-XII

Стаття 28 «Добровільна пожежна охорона»

На підприємствах, в установах та організаціях з метою проведення заходів щодо запобігання пожежам та організації їх гасіння можуть створюватися з числа робітників, службовців, інженерно-технічних працівників та інших громадян добровільні пожежні дружини (команди), Положення про які затверджується Кабінетом Міністрів України.

У школах, дитячих таборах створюються дружини юних пожежних, що діють на підставі Положення, затверджуваного Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

нечинний

з 01.07.2013 згідно з Законом України від 02.10.2012 № 5403-VI

Правила пожежної безпеки в Україні

затверджені в. о. головного державного інспектора України з пожежного нагляду 14.06.1995

3.16. У школах, дитячих таборах необхідно створювати дружини юних пожежників (ДЮП), що діють на підставі Положення про дружини юних пожежних, затв. Президією Добровільного пожежного товариства України та узгодженого з МВС України та Міністерством освіти України. (пункт 3.16 в редакції наказу МВС № 217 від 05.03.2002)

нечинні

згідно з наказом МВС України від 03.08.2004 № 866

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

затверджені наказом Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України від 30.09.1998 № 348/70

3.8. Керівник (власник) закладу, установи, організації зобов’язаний організувати з числа учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців шкіл-інтернатів і дитячих будинків (крім закладів для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку) дружини юних пожежних

нечинні

згідно з наказом МОН України від 15.08.2016 № 972/799

Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2004)

затверджені наказом МНС України від 19.10.2004 № 126

3.16. У школах, дитячих таборах необхідно створювати дружини юних пожежників (ДЮП), що діють на підставі Положення про дружини юних пожежних, затвердженого протоколом Президії Добровільного пожежного товариства України від 20.05.1994 № 13/4

нечинні

згідно з наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417

Кодекс цивільного захисту України

від 02.10.2012 № 5403-VI

Вимоги щодо створення дружин юних пожежних відсутні

чинний

з 01.07.2013

Правила пожежної безпеки в Україні

затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417

13. У загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих таборах можуть створюватися дружини юних рятувальників-пожежних відповідно до законодавства України

чинні

з 10.04.2015

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Затверджені наказом МОН України від 15.08.2016 № 974

7. У загальноосвітніх навчальних закладах (крім закладів для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку) можуть створюватися дружини юних рятувальників-пожежних

чинні

з 13.09.2016

Пожежна безпека в навчальному закладі: хто що робить

Чи створювати ДЮП?

Як бачимо, вже нечинний Закон України «Про пожежну безпеку» визначав належність дружин юних пожежних до добровільної пожежної охорони. Також у вже нечинних Правилах пожежної безпеки в Україні та Правилах пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України проглядалася імперативність щодо створення ДЮП.

Але згідно з новими, чинними, Правилами пожежної безпеки в Україні та Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України дружини юних рятувальників-пожежних можуть створюватися відповідно до законодавства України.

Тобто такі дружини можуть і не створюватися?

На жаль, у Кодексі цивільного захисту України згадок про ДЮП немає.зміст

Сертифікація в системі базової освіти