Робота з обдарованими учнями в системі географічної освіти

Як організувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми з навчального предмета «Географія» та яких формі і принципів дотримувати

Виявлення обдарованих дітей та індивідуальна робота з ними є важливим етапом в освітньому процесі.

Індивідуальний підхід до обдарованої дитини ґрунтується на врахуванні її здібностей і зацікавленості предметом, які вона проявляє під час різних конкурсів, вікторин, предметних тижнів, шкільних олімпіад.

Учитель має вміти правильно добирати форми, методи, прийоми роботи з обдарованими дітьми, водночас не перевантажуючи їх і забезпечуючи подальший творчий розвиток.


У ситуації, коли педагог очікує надзвичайних успіхів від дітей, вони дійсно ці успіхи починають демонструвати, навіть якщо до цього вважалися не надто здібними.

Роберт Розенталь

Індивідуальна робота з обдарованими дітьми з географії

Для учнів, які прагнуть вивчати предмет «Географія» детальніше, можна:

 • створити секцію географії
 • розробити програму індивідуальної роботи.

Серед завдань індивідуальної роботи з обдарованими учнями можуть бути:

 • узагальнювати, закріплювати і поглиблювати знання з курсу географії України на базі фундаментальних питань загальної географії
 • розвивати геопросторове мислення й уміння логічно висловлювати думки
 • формувати картографічну грамотність і культуру учнів
 • розкривати причинно-наслідкові зв’язки в пізнанні великих природних комплексів
 • закріплювати бажання брати участь в олімпіадах з географії і науково-дослідній діяльності.

Заняття для обдарованих дітей цікаві тоді, коли їх проводять із застосуванням дослідницького методу. Так діти ґрунтовніше й ширше засвоюють предмет географії.

Обдарована дитина: індивідуальний освітній маршрут

Ефективні форми роботи з обдарованими дітьми

Серед ефективних форм роботи з обдарованими дітьми — розв’язання завдань підвищеної складності. Використовують це і під час уроків, і на заняттях секції, і вдома для розвитку інтересу дітей до дослідницької діяльності, творчого та логічного мислення, вироблення впевненості у власних силах.

За виконання завдань підвищеної складності учні:

 • моделюють географічні ситуації та явища
 • групують об’єкти
 • вишукують причинно-наслідкові зв’язки
 • розпізнають об’єкти, явища за певними ознаками
 • застосовують уміння уявляти карту
 • зіставляють, порівнюють вивчені об’єкти
 • здійснюють географічне прогнозування.

Обдаровані діти цікавляться географією, зв’язно й послідовно висловлюють думки, але деколи не можуть викласти матеріал письмово. Тому виконання письмових запитань-завдань дає змогу виявляти і розвивати в учнів уміння логічно мислити, визначати взаємозв’язки між явищами й об’єктами.

Підготовка до захисту науково-дослідницької роботи в Малій академії наук

Ефективними формами роботи педагога з обдарованими учнями також є:

 • захист проектів
 • ділові і рольові ігри
 • семінарські заняття
 • дебати
 • дискусії
 • розв’язання кросвордів
 • мозковий штурм
 • випереджувальні завдання
 • уроки-КВК
 • «Поле чудес» тощо.

Зауважте!

При роботі з обдарованими дітьми доречно:

 • залучати старшокласників до консультування учнів початкової школи
 • проводити дні самоврядування у школі.

Тут старшокласники якнайкраще проявляють свою обізнаність з предмета, креативність, самостійність

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Принципи побудови занять з обдарованими дітьми

Заняття з обдарованими дітьми проводять за принципами горизонтального й вертикального збагачення, сприяючи всебічній географічній освіті.

Горизонтальне збагачення

Це збільшення обсягу знань, умінь і навичок учнів, передбачених шкільною програмою з географії, завдяки:

 • вивченню нових тем, міжпредметних зв’язків
 • ознайомленню з прикладними галузями наукових знань.

Таке збагачення спрямоване на розширення галузі знань, що вивчає дитина.

Аби стимулювати розвиток мислення, самостійності, бажання займатися дослідницькою діяльністю, застосовні:

 • презентації тієї чи тієї країни, певного економічного району України, природного комплексу і заходів з його охорони
 • уроки-конференції
 • конкурси ерудитів з теми «Елементи географічної оболонки» тощо.

Вертикальне збагачення

Це пришвидшене просування до вищих рівнів пізнання у сфері обраного предмета, збільшення обсягу знань, умінь і навичок учнів завдяки:

 • розширенню змісту навчальних програм
 • використанню складнішого та різноманітнішого матеріалу.

Для цього застосовні такі форми роботи:

 • індивідуальні консультації
 • інтелектуальні ігри з географії й економіки
 • участь у міських, обласних олімпіадах з географії та економіки, аналізування їхніх результатів, розв’язання всіх запропонованих на цих олімпіадах варіантів завдань
 • походи та поїздки рідним краєм, відвідування музеїв і па­м’яток з пізнавальною метою.

Для підвищення ефективності занять з обдарованими дітьми заступник директора школи з навчально-виховної роботи має організовувати з педагогами різні форми методичної роботи, як-то:

 • семінари
 • тренінги
 • консультації
 • ділові ігри
 • майстер-класи тощо.

Підготовка науково-дослідницької роботи: 10 акцентів для наукового керівника

За матеріалами журналу «Заступник директора школи»зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді