Накази на вересень у закладі дошкільної освіти

У перший місяць після літнього оздоровчого періоду директор закладу дошкільної освіти видає накази, щоб забезпечити організований початок навчального року. Які це накази?

Як працювати з трудовими книжками під час воєнного стану

Керівник закладу дошкільної освіти безпосередньо управляє ЗДО і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу.

Управління директор ЗДО здійснює зокрема через видання наказів — документів, у яких фіксує свої розпорядження, строки їх виконання та відповідальних осіб.

Накази директора ЗДО у вересні

Виокремимо в таблиці циклограму наказів на вересень за групами з питань:

  • основної діяльності ЗДО

  • адміністративно-господарських.

Орієнтовний перелік наказів у ЗДО на вересень за групами

Орієнтовна назва наказу

Примітка

з основної діяльності

Про організацію роботи щодо соціального захисту дітей у поточному навчальному році

щорічно

Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини»

Про програмно-методичне та навчально-методичне забезпечення закладу освіти

щорічно,
можна поєднати з наказом «Про організацію методичної роботи у поточному навчальному році»

Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу

щорічно

Про створення предметно-розвивального середовища у закладі освіти

Про атестацію робочих місць

за потреби

Про забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

Про здійснення соціально-педагогічного патронату дітей у поточному навчальному році

Про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей

Про організацію методичної роботи у поточному навчальному році

за потреби,
можна у серпні

Про проведення тематичного (комплексного) вивчення (відповідно до річного плану роботи)

за потреби

Про співпрацю родин дітей із дошкільним навчальним закладом у поточному навчальному році

з адміністративно-господарських питань

Про заборону збору коштів працівниками закладу освіти

щорічно

Про організацію харчування дітей у поточному навчальному році

щорічно,
можна у серпні

Про підготовку до осінньо-зимового періоду

щорічно

Про проведення інвентаризації у поточному навчальному році

Про харчування дітей пільгових категорій у поточному навчальному році

щорічно
можна поєднати з наказом «Про організацію харчування дітей у поточному навчальному році»

Про виконання Інструкції з організації охорони життя та здоров’я дітей у поточному навчальному році

за потреби

Про єдиний санітарний день у закладі освіти

Про заходи з профілактики масових харчових отруєнь

за потреби
можна поєднати з наказом «Про організацію харчування дітей у поточному навчальному році»

Про організацію короткотривалого перебування дітей у закладі освіти

за потреби

Про призначення особи, відповідальної за зняття проби готових страв

Про призначення особи, відповідальної за організацію харчування дітей у дошкільному навчальному закладі

за потреби,
можна поєднати з наказом «Про організацію харчування дітей у поточному навчальному році»

Про проведення практичного тренінгу з евакуації

за потреби,
можна в інший місяць

Про проведення щорічного списання матеріальних цінностей, непридатних для подальшого використання

за потреби

Про роботу зі зверненнями громадян та затвердження графіка прийому громадян

за потреби,
можна у серпні

Про робочий час і його використання

за потреби

Про створення комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

за потреби
або один раз на три роки

Про створення комісії з трудових спорів

за потреби,
можна у серпні

Про створення комісії зі списання матеріальних цінностей у поточному навчальному році

за потреби

Скільки наказів видати у вересні

У таблиці кількість наказів:

  • з основної діяльності — 12.

  • адміністративно-господарських питань — 18.

Та оскільки це орієнтовний перелік і в ньому наведено ще накази з приміткою «за потреби», тому в кожному ЗДО кількість наказів різнитиметься з огляду на конкретні умови.

Зауважте!

Складено за циклограмою наказів, яку можна скачати зі статті Ніни Омельяненко «5 акцентів у важливих справах керівника на вересень–листопад»зміст

Сертифікація в системі базової освіти