Індивідуальний маршрут професійного розвитку педагога

Як педагогу побудувати індивідуальний маршрут професійного розвитку: алгоритм та рекомендації

Індивідуальний маршрут професійного розвитку педагога можна побудувати по-різному. Ми пропонуємо алгоритм, що визначає мету й дорожню карту такого маршруту:

Алгоритм

Крок 1. Формулюємо тему як напрями педагогічної роботи.
Крок 2. Визначаємо професійні завдання, які необхідно розв’язати.
Крок 3. Обмірковуємо, які знання й уміння необхідні для розв’язання поставлених завдань.
Крок 4. Намічаємо дії, які будуть реалізовані для розв’язання професійних завдань.
Крок 5. Окреслюємо очікувані результати.

Інтелектуальні карти в дошкільному закладі

Способи формулювання теми

Методична тема має бути спрямована на розв’язання однієї з проблем, над якими працює заклад дошкільної освіти у поточному навчальному році. А формулювання теми має відображати дві основні тези: мету і засіб її досягнення. Є два способи такого формулювання:

  • мета + засіб її досягнення — при цьому зв’язкою слугуватимуть слова «в», «через», «на основі», «у процесі»;
  • засіб досягнення мети + мета — у цьому випадку зв’язками будуть слова «як засіб», «як інструмент» тощо.

Скажімо, у формулюванні методичної теми «Розвиток у старших дошкільників навичок взаємодії з однолітками і дорослими у процесі проектної діяльності» використано перший спосіб — мета + засіб її досягнення. Тоді, як ту саму тему можна сформулювати інакше, скориставшись другим способом: «Проектна діяльність як засіб розвитку у старших дошкільників навичок взаємодії з однолітками і дорослими», — засіб досягнення мети + мета.

У обох формулюваннях відображена мета — розвиток навичок взаємодії з однолітками і дорослими — і засіб, за допомогою якого цієї мети можна досягти, — організація проектної діяльності. Окрім того, у формулюваннях конкретизується, у межах якої вікової категорії дітей вихователь планує провести роботу.

Потрібне формулювання мети завжди можна «витягти» і конкретизувати з програми розвитку дошкільників чи Базового компонента дошкільної освіти.

Засобами досягнення цієї мети можуть бути:

  • організація специфічних для дошкільного віку видів дитячої діяльності
  • освітні технології
  • окремі методи і прийоми тощо.
Читайте також

Принципи побудови індивідуального маршруту

Орієнтуючись на компетентнісний підхід, основними принципами побудови індивідуального маршруту педагога є:

  • індивідуалізація — цільова частина методичної теми обумовлена освітніми потребами конкретної групи дітей та фаховими потребами педагога;
  • розвиток — на підставі результатів діагностики визначаємо проблеми і завдання, які має розв’язати педагог, аби набути відповідних компетенцій і оптимізувати роботу з групою;
  • діяльність — намічаємо дії, що дадуть змогу педагогу досягти очікуваних результатів. Оформити їх можна у вигляді дорожньої карти.

А весь індивідуальний маршрут професійного розвитку педагога можна унаочнити у вигляді інтелектуальної карти.

Узгодженість із планом методичної роботи

Поширеною помилкою є вибір педагогом методичної теми, що взагалі не пов’язана з планом роботи дошкільного закладу. У такому випадку індивідуальний маршрут професійного розвитку не враховує заплановані в закладі колективні форми навчання, у яких братиме участь педагог.

У річному плані дошкільного закладу заплановано колективний перегляд з певної теми, який готує означений вихователь. Підготовка до нього потребує аналізу власної діяльності, а відтак опрацювання методичної літератури, періодичних видань, передового педагогічного досвіду. Усі ці дії мають бути відображені в дорожній карті індивідуального маршруту професійного розвитку педагога і бути підпорядкованими визначеній ним методичній темі.

Координуйте й узгоджуйте самоосвітню роботу всіх педагогів ЗДО. Допоможіть кожному педагогу визначитися з темою, з огляду на методичну тему навчального закладу, складнощі, які виникають у самого педагога, специфіку його індивідуальних інтересів.

Індивідуальний маршрут професійного розвитку під час самоосвітньої роботи педагог складає відповідно до проблемних завдань та річного плану ЗДО.

Детальніше – у статті «Супровід самоосвіти педагогів: уникаємо помилок»зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді