Сертифікація вчителів базової освіти: розширюємо горизонти та можливості

Про сертифікацію, оцінювання професійної діяльності педагогів та безперервний професійний розвиток – у матеріалі

Сертифікація педагогів-2024: акценти нового наказу

Сертифікація реалізується вже шостий рік поспіль і за цей час зарекомендувала себе як ефективна процедура оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників. Системне оцінювання професійної діяльності дає можливість не лише визначити фаховий потенціал педагогів, але й вчасно та ефективно реагувати на їхні професійні потреби та запити. Саме професійність педагогічних кадрів, їхня готовність до ефективної діяльності в умовах змін та безперервного професійного розвитку є запорукою якісної освіти.

Тому, розуміючи важливість сертифікації у системі забезпечення якості освіти, Міністерство освіти і науки України продовжує масштабувати цю процедуру на інші категорії педагогічних працівників. Так, у 2023 році уперше вчителі математики, української мови та літератури взяли участь у пілотному проєкті процедури сертифікації вчителів базової середньої освіти.

Державна служба якості освіти України відповідно до своїх повноважень забезпечує реалізацію другого та третього етапів сертифікації: самооцінювання власної професійної майстерності та вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Зважаючи на умови воєнного стану, основними принципами проведення сертифікації є безпека, мобільність, психологічний комфорт вчителя. У зв’язку з цим усі процеси було максимально цифровізовано: самооцінювання за допомогою ІАС EvaluEd, дистанційний формат проведення третього етапу, використання електронної форми експертного висновку та ін.

Наразі це лише стисло окреслені особливості сертифікації вчителів базової середньої освіти. Насправді за кожним із цих процесів – тривала кропітка праця великої команди Служби, а саме: створення робочих груп, у співпраці з якими Службою розроблено та затверджено матеріали для реалізації другого та третього етапів сертифікації (форму анкети самооцінювання та методичні рекомендації щодо її заповнення, методику експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації), добір тренерів-експертів, організація та проведення навчання експертів, організаційних та технічних координаторів,  налагодження  роботи усіх суб’єктів, які забезпечують організацію та проведення другого та третього етапів сертифікації: координаторів, експертів, співробітників Служби.

Варто відзначити, що сертифікація – незалежна процедура, яка передбачає неприпустимість будь-якого впливу на результати оцінювання професійних компетентностей вчителя. Це досягається перш за все високими вимогами до відбору експертів та їх ґрунтовною підготовкою. Усі кандидати в експерти обов’язково проходять навчання за програмою підвищення кваліфікації, що передбачає як лекційні, так і практичні заняття. Навчання проводять співробітники Державної служби якості освіти України та її територіальних органів із залученням педагогічних та науково-педагогічних працівників – тренерів-експертів (експерти НУШ, сертифіковані вчителі, автори підручників, навчальних програм та ін.). Після завершення навчання та успішного складання підсумкового тесту слухачі отримують сертифікат, який дає їм право бути експертом під час сертифікації. Окрім ґрунтовних фахових знань та умінь, експерти мають продемонструвати також високі емоційно-етичні якості, виявляти неупередженість та доброчесність. Таким чином, основою об’єктивного оцінювання є мінімізація людського фактора під час сертифікації.

Задля вдосконалення організаційної та змістової складової процедури сертифікації Службою проведено анонімне опитування учасників сертифікації. Результати цього опитування є оптимістичними і свідчать про успішність  впровадження сертифікації вчителів. На підтвердження цього наведу такі дані: 91% вчителів висловили задоволення результатами сертифікації, а 96% з них відзначили, що цілком задоволені передбаченими методикою експертного оцінювання методами збирання інформації для вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. 78% вчителів рекомендували б своїм колегамвзяти участь у сертифікації, а понад 70% висловили бажання взяти участь у сертифікації повторно. Результати опитування експертів показують, що 96% з них не виявили організаційних, а 92% – технічних проблем під час вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. Також 97% експертів не зазнали труднощів під час використання методики експертного оцінювання, а 95% висловили готовність продовжувати експертну діяльність у процедурі сертифікації.

Необхідно відзначити, що відповіді вчителів демонструють потенціал сертифікації на практиці. Сертифікація для них – це відсутність будь-якого впливу з боку адміністрації школи, можливість систематизувати та структурувати власні професійні напрацювання, поглянути на себе під іншим кутом зору, поділитись досвідом під час проведення уроків та підготовки самопрезентації, перевірити власну педагогічну майстерність, переглянути методи та прийоми своєї роботи, покращити методику викладання тощо.

Однак потрібно зазначити, що для декого сертифікація виявилася певним розчаруванням, адже не виправдала їхніх сподівань на позитивний результат. Проте давайте будемо відвертими: сертифікація – це дійсно шлях для сміливих та наполегливих, для тих, хто не боїться критики, натомість робить висновки та рухається далі. Тривала підготовка, стрес та емоційна напруга, очікування успіху, що не завжди виправдовується, може призвести до психологічного дискомфорту. Проте варто поглянути на цей досвід з іншого боку і проаналізувати помилки, надолужити прогалини, зайнятися самоосвітою, адже сертифікація – це завжди мотивація, навіть за негативного результату.

Ще одним дієвим форматом отримання зворотного зв’язку є проведення зустрічей з учасниками сертифікації. Минулого року відбулася зустріч за участю Міністра освіти і науки Оксена Лісового, директорки Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко та Голови Державної служби якості освіти Руслана Гурака з сертифікованими вчителями української мови, літератури і вчителями математики, які за результатами сертифікації отримали найвищу кількість балів. Ця зустріч залишила лише позитивні враження та впевненість у тому, що ми рухаємося в правильному напрямку. Зокрема, усі вчителі – учасники сертифікації – були одностайними у тому, що сертифікація мотивує до професійного розвитку. Перш за все це ретельна підготовка, що полягає в актуалізації не лише фахових знань з предмета викладання, але й нормативно-правової бази (законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», професійного стандарту, нормативно-правової бази з питань інклюзивної освіти, санітарного регламенту та ін.).

Вчителі відзначили, що найбільш вмотивовані до участі у сертифікації молоді амбітні педагоги, тоді як традиційній атестації надають перевагу вчителі із значним досвідом роботи (в основному з вищою категорією та педагогічним званням). Також вони відзначили, що проходження сертифікації позитивно вплинуло на їхній професійний імідж як серед колег, керівників закладів освіти, так і серед учнів та їхніх батьків. Адже вчитель, який успішно пройшов складне випробування, є прикладом для наслідування, а отже, підвищується його статус.

На думку вчителів, вагомою перевагою сертифікації є відсутність корупційного чинника та отримання надбавки до заробітної плати. Особливо це актуально для молодих педагогів, які мають незначні надбавки за педагогічний стаж.

Усі учасники зустрічі наголосили на важливості третього етапу сертифікації, адже вивчення практичного досвіду роботи здійснюється у форматі «тут і зараз», у звичних для вчителів умовах, без формалізму та попереднього «вишколу» учнів. І цей процес дає можливість експертам (більшість яких також є вчителями) не лише оцінити професійну майстерність учасників сертифікації, але й перейняти їхній досвід для використання у власній педагогічній діяльності. А сертифіковані вчителі в свою чергу, вже як експерти, вивчатимуть досвід інших педагогів – учасників сертифікації. Таким чином, реалізовується основна ідея сертифікації – згуртування прогресивних вчителів для комунікації та обміну досвідом.

Разом з тим учасниками зустрічі порушувалися питання, які турбують багатьох освітян, зокрема, збільшення терміну дії сертифіката, запровадження сертифікації заступників директорів та директорів закладів освіти, які мають педагогічне  навантаження. Щодо останнього слід зазначити, що ця проблема вже тривалий час у фокусі уваги організаторів сертифікації, і вона потребує глибокої комплексної розробки, зокрема вироблення інструментарію оцінювання.

На завершення хочу наголосити, що сертифіковані вчителі, без перебільшення, – це гордість української освіти. Вони – новатори, які застосовують в освітньому процесі сучасні інформаційно-комунікаційні технології, навчають наших дітей жити в прогресивному технологічному суспільстві, чим ставлять вітчизняну шкільну освіту на один щабель з освітою провідних зарубіжних країн. Вони впроваджують зміни та інновації в надзвичайно складних умовах воєнного стану. І ми ними пишаємося.

Однак визнання – це відповідальність і подальша праця на якість освіти:  експертом під час інституційного аудиту чи сертифікації, участь в експертизі навчальних програм чи навчальної літератури, поширення свого професійного досвіду через сайти, блоги, супервізія чи наставництво тощо. Тож маємо великі сподівання, що надзвичайно цінний досвід сертифікованих вчителів сприятиме розширенню їхніх можливостей, що, безумовно, ефективно працюватиме на розвиток  української освіти.

 

Матеріал підготував Олександр ЯКИМЕНКО,

Перший заступник голови Державної служби якості освіти України

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді