Індивідуальний підхід у роботі з дошкільниками — це про вас?

Проаналізуйте власну схильність до індивідуалізації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти та рівень прагнення до професійного розвитку

Визначте за 3-бальною шкалою відповідність наведених критеріїв стилю вашої педагогічної роботи. Кожен критерій оцініть балами:

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

  • 1 — рідко
  • 2 — іноді
  • 3 — постійно.

Анкету можна заповнювати як у межах тренінгу для вихователів «Педагогіка розуміння», так і окремо.

Анкета для рефлексії педагогів закладу дошкільної освіти
щодо індивідуалізації освітнього процесу

Критерії

Бали

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Взаємодію з кожною дитиною

Демонструю дітям свою прихильність, інтерес і повагу до того, що вони роблять

Використовую дружелюбні та ввічливі слова, дії

Розмовляю з дітьми на рівні їхніх очей

Розмовляю з усіма дітьми впродовж дня

Називаю кожну дитину на ім’я

Використовую позитивний невербальний зв’язок з дітьми

Бачу сильні сторони особистості кожної дитини і її досягнення впродовж певного часу

Забезпечую визнання кожній дитині

Розмовляю з родинами про досягнення їхніх дітей

Методи навчання, які я використовую, і мої очікування відповідають здібностям дітей, обумовленим їхнім розвитком

Надаю дітям рівні можливості брати участь у всіх видах діяльності

Розробляю завдання з урахуванням відмінностей у стилях навчання дітей

Надаю дітям можливість обирати завдання

Використовую матеріали, домірні до віку дітей, і такі, що відповідають рівню розвитку їхніх навичок

Заохочую дітей до ігор у підгрупах, до пошуково-дослідницької діяльності

Розмовляю з дітьми про те, що для них важливо

Надаю дітям можливість обмінюватися ідеями з іншими дітьми

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Розглядаю слабкі та сильні сторони своєї педагогічної діяльності та за необхідності створюю план
її вдосконалення

Оцінюю результати своєї роботи та прагну систематично отримувати інформацію з різних джерел (наприклад: оцінки дітей, колег, наставників, працівників адміністрації, батьків)

Підтримую та експериментую з новими ідеями, плануючи використання методів роботи з дітьми

Веду різні записи, щоб осмислити свою роботу

Здійснюю практичні дослідження й/або співпрацюю з дослідниками в галузі освіти для ліпшого ознайомлення з педагогічною практикою

Регулярно обговорюю свою роботу з колегами, запитуючи про їхні враження під час формальних
і неформальних дискусій, спостережень, занять і спільного обговорення роботи дітей

Цікавлюся результатами останніх педагогічних досліджень і застосовую їх на практиці, як у галузі змісту освіти, так і в методології

Аналізую інформацію, отриману на зустрічах батьків, педагогів і дітей, батьків і педагогів, а також
під час неформальних бесід з батьками та іншими членами родин дітей

Аналізую результати тестування дітей та інші дані для того, щоб ухвалити рішення щодо навчального плану і застосовувати найдоцільніші методи навчання

Збираю інформацію про особливості розвитку дітей у групі

Використовую професійну літературу та інші освітні ресурси для отримання нових знань

Намагаюсь бути в курсі актуальних проблемних питань педагогічної практики та змісту освіти

Поважаю внесок колег у спільну працю

Ефективно працюю як член професійної команди для досягнення спільних цілей, таких як планування тематичного блоку, розроблення певних форм роботи з дітьми

Працюю в ролі наставника для педагогів-початківців

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді