Робота з обдарованими дітьми в дитячому садку

Як за допомогою проекту «Сходинки до дитячої обдарованості» сприяти розвитку дошкільників

Складно відшукати сприятливіший період для розвитку творчих здібностей особистості, ніж дошкільне дитинство. Використовуйте всі можливі технології, аби виявити й розвинути здібності кожної дитини. Однією з таких психолого-педагогічних технологій є проектна діяльність, яка дає змогу об’єднати навколо цієї мети зусилля вихователів, практичного психолога, педагогів і батьків малюків.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Ознаки обдарованості — це особливості дитини, які проявляються в її реальній діяльності та можуть бути оцінені під час спостереження за її діями. Висновки про обдарованість дитини слід робити в єдності категорій «хочу» і «можу». Тобто ознаки обдарованості мають охоплювати два аспекти поведінки дитини:

 • інструментальний — характеризує способи діяльності дитини
 • мотиваційний — характеризує ставлення дитини до дійсності, а також до власної діяльності.

Виявити дитячу обдарованість можна лише в діяльності: що ширшим та різноманітнішим буде поле діяльності дітей, то з більшою вірогідністю проявляться їхні природні задатки і обдарованість.

Прикладом того, як можна плекати обдарованість, є проект «Сходинки до дитячої обдарованості», який розробили працівники вінницького ЗДО № 38.

Заходи в межах реалізації освітнього проекту

Проект «Сходинки до дитячої обдарованості»

Мета

 • сприяти розвитку здібних та обдарованих дітей, формуванню творчої особистості
 • створити єдиний інформаційно-навчальний простір для розвитку й підтримки обдарованих дошкільників.

Завдання

 • підвищити рівень науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми
 • удосконалити основні напрями роботи з обдарованими дітьми
 • упровадити інноваційні методи роботи
 • підвищити статус обдарованих дітей та педагогів-наставників, які працюють з ними
 • підтримати обдарованих дітей, створюючи умови для їх творчого, інтелектуального, духовного й фізичного розвитку
 • об’єднати зусилля закладу дошкільної освтіти й батьківської громади для створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей.

Очікувані результати

 • удосконалення системи виявлення та підтримки обдарованих дітей
 • підвищення рівня науково-методичного, інформаційного та матеріального забезпечення роботи з обдарованими дітьми
 • зростання рівня професійної компетентності педагогів щодо психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей
 • розроблення дієвого механізму оптимізації розвитку обдарованих дітей та методичного супроводу педагогічних працівників, які безпосередньо взаємодіють з ними
 • налагодження ефективної співпраці педагогів закладу дошкільної освіти та батьків в аспекті розвитку дитячої обдарованості.

Організація роботи з обдарованими дітьми та їхніми батьками в межах проекту

Тест-анкета для батьків

Основою роботи з обдарованими дітьми в межах проекту є виявлення їхніх можливостей, прогнозування потреб і створення індивідуальних моделей розвитку.

Створення умов

Створіть у дошкільному закладі сприятливі умови для розвитку загальних та спеціальних здібностей, наприклад:

— обладнайте в групових приміщеннях творчі зони

— створіть мережу різноспрямованих гуртків:

 • хореографічний
 • вокальний
 • образотворчий
 • театральний
 • спортивний
 • музичний тощо

— організуйте осередки за інтересами:

 • розв’язування ребусів, головоломок, проведення розвивальних ігор
 • участь у пошуково-дослідницькій діяльності
 • складання й розігрування старої казки на новий лад.

Методи і прийоми роботи

Впроваджуйте в освітній процес елементи теорії розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) для активізації розумової діяльності й розвитку творчої уяви дошкільників:

 • методи «Зміни оцінку», «Фантограм», «Системний оператор», «Моделювання маленькими чоловічками», а також методи асоціацій, фокальних об’єктів або каталогу
 • вправи «Робінзон Крузо», «Ідеальний конструктор», «Чорна скриня», «Мозковий штурм», «Ланцюжок протиріч»
 • застосування різноманітних «біномів фантазії»
 • фантастичне додавання й віднімання
 • проведення морфологічного аналізу тощо.

Застосовуйте інтерактивні методи роботи: організовуйте роботу дітей у парах, мікрогрупах або малих групах, що розвиває їхні навички працювати в команді. Такий підхід сприяє вихованню у дошкільників:

 • відповідальності
 • самокритичності
 • розвитку вмінь творчо підходити до розв’язання проблем,
 • правильно й адекватно оцінювати свої сили
 • помічати прогалини у власних знаннях.

Проводьте спеціальні ігри та ігрові вправи для розвитку психомоторики, координації рухів та окоміру дітей.

Організовуйте виставки творчих виробів, «Інтелектуальні хвилинки», конкурси, аби продемонструвати творчі доробки та інтелектуальні здібності обдарованих дошкільників.

Взаємодія з батьками

Чи не найважливішу роль у розвитку обдарованості дітей відіграють батьки. Залучайте їх до роботи:

 • проведіть збори й тематичні семінари для батьків на такі теми, як «Значення раннього виявлення обдарованості», «Обдарована дитина — хто вона?», «Сприймання й виховання обдарованих дітей»
 • організуйте тренінги чи лекції.

Завдяки цим заходам батьки отримують необхідні знання щодо виховання обдарованих дітей та взаємодії з ними.

Особливості психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей

Системний підхід до психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей містить два етапи:

 • діагностичний
 • діяльнісно-творчий.

Діагностичний етап

На першому етапі практичний психолог виявляє обдарованих дітей, з’ясовує їхні нахили та інтереси під час таких форм роботи:

 • відстеження успіхів дітей у різних видах діяльності на основі бесід з педагогами, батьками
 • аналізування результатів продуктивної діяльності дітей, зібраних у дитячих портфоліо
 • спостереження — визначення уподобань та інтересів кожної дитини;
 • тестування — визначення рівня розвитку інтелектуальних, регуляторних, художніх, творчих здібностей кожної дитини тощо;
 • складання банку даних про розвиток здібностей дітей;
 • прогнозування розвитку кожної дитини.

Для комплексної діагностики використайте тестові завдання й опитувальники для вихователів та батьків.

Вивчення індивідуальних особливостей дітей проводьте в комфортних умовах, у яких:

 • меблі відповідають зросту дітей
 • освітлення — санітарним нормам
 • необхідний для роботи матеріал підготовлений і скомпонований так, аби і психологу, і дитині було зручно з ним працювати.

Практичний психолог пропонує кожній дитині завдання індивідуально та в певній послідовності, фіксує результати обстеження в протоколі. Одним з важливих напрямів вивчення здібностей дітей є визначення рівня розвитку їхньої творчої уяви. Адже без належного оцінювання цієї ключової здібності діагностика обдарованості зводиться до профільності — вибору навчальних предметів.

Опитувальник для вихователів

Діяльнісно-творчий етап

На діяльнісно-творчому етапі практичний психолог спільно з вихователями та іншими педагогами вдаються до таких заходів:

 • залучають дітей до різних видів діяльності за їхнім вибором
 • складають карти індивідуального освітнього маршруту для обдарованих дітей, аби вони мали змогу більше часу приділяти улюбленим видам діяльності
 • проводять заняття та тренінги з розвитку творчого мислення та уяви
 • аналізують успіхи кожної дитини
 • сприяють формуванню емоційно-ціннісного ставлення дітей до себе, своєї діяльності та діяльності інших дітей
 • забезпечують сприятливу атмосферу для розвитку творчості дітей
 • створюють умови для успішної соціалізації обдарованих дітей в межах закладу дошкільної освіти та в сім’ї.

За матеріалом Ольги Долганової,
вихователя-методиста ЗДО № 38 (Вінниця),
ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу»зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді