Директору школи — відпустка, його заступникові — доплата

Зазвичай на період відпустки директор закладу освіти делегує свої обов’язки заступникові. Доплату за таку роботу нормативними актами не передбачено. Та все ж є можливість…

Наказ про уточнення посадових інструкцій: ПРИКЛАД

Заміна директора школи заступником може відбутися одним зі способів:

  • власне заміна
  • тимчасове замісництво.

Заміна на час тимчасової відсутності директора

Заміною вважають виконання обов’язків працівника, відсутнього на роботі тимчасово, коли за ним зберігається робоче місце — як-от у зв’язку з відпусткою.

Заміну виконують в основний робочий час, не відступаючи від обов’язків за посадою, за якою укладено трудовий договір. Тобто заступник директора школи опікуватиметься справами за обома посадами.

⇒ Відпустка директора школи за ненормований робочий день

Чи оплачуватимуть заміну заступнику

Працівникам, які поряд з основною роботою, обумовленою трудовим договором, виконують додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, встановлюють доплату за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 50% посадового окладу.

Однак цю доплату не отримують керівники бюджетних закладів та їхні заступники.

Якщо за штатним розписом у директора школи є заступник, то саме він і виконуватиме його обов’язки на час відпустки — без додаткової оплати.

Тимчасове замісництво директора

До тимчасового замісництва зараховують виконання службових обов’язків за більш відповідальною посадою тимчасово відсутнього працівника, якщо це пов’язано з виробничою необхідністю або з розпорядчими функціями.

Для замісництва необхідно:

  • звільнити працівника від виконання обов’язків, обумовлених трудовим договором за основним місцем роботи
  • видати наказ на підставі згоди особи, яка заміщатиме відсутнього працівника.

Чи оплачуватимуть заступникові замісництво

Тож доцільно на період відпустки директора школи його заступника звільнити від обов’язків за основною посадою. Тоді йому можна буде виплачувати різницю між між його посадовим окладом і посадовим окладом керівника, якого він заміщує.

Оклад заступника — 95–85% окладу директора школи.зміст

Сертифікація в системі базової освіти