Право на встановлення пенсії за особливі заслуги у разі відомчих заохочувальних відзнак

Чи має право на пенсiю за особливi заслуги особа зi званням «Винахiдник СРСР», присвоєним за часiв Радянського союзу?

Громадянам, якi мають значнi заслуги у сферi державної, громадської або господарської дiяльностi, досягнення у галузi науки, культури, освiти, охорони здоров’я, фiзичної культури i спорту тощо, пенсiї за особливi заслуги перед Україною (далi — пенсiя за особливi заслуги) призначаються вiдповiдно до (далi — Закон № 1767).

Статтею 1 Закону № 1767 визначено категорiї громадян України, яким встановлюється пенсiя особливi заслуги. Серед них є й особи, вiдзначенi почесним званням України, колишнього Союзу РСР та Української РСР «заслужений».

Тож якщо особу вiдзначено почесним званням «Заслужений винахiдник СРСР», то вона має право на пенсiю за особливi заслуги перед Україною.

Про звання «Винахiдник СРСР» анi Законом № 1767, анi будь-яким iншим документом нiчого не визначено, тому й права на пенсiю за особливi заслуги таке звання не надає його власниковi.

Увага!

Почесне звання «Заслужений винахiдник СРСР», установлене Указом Президiї Верховної Ради СРСР вiд 28.12.1981 № 6277-Х, присвоювалося Президiєю Верховної Ради СРСР за поданням Державного комiтету СРСР у справах винаходiв i вiдкриттiв та Центральної ради Всесоюзного товариства винахiдникiв i рацiоналiзаторiв. Називати себе заслуженим винахiдником СРСР могли автори винаходiв, що вiдкривали новi напрями в розвитку технiки i технологiї або мали особливо важливе народногосподарське значення

За матерiалами Пенсiйного фонду України ()

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді