Освітній процес у початковій школі: як провадити в умовах воєнного стану

Головне, що потрібно знати про організацію навчання, які програми та матеріали використовувати та як оцінювати учнів.

Дії роботодавця під час воєнного стану

МОН у листі від 29.03.2022 № 1/3725-22 оприлюднило методичні рекомендації про організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах воєнного часу.

Як організувати навчання

Організація навчання.Навчання учнів, що належать до групи тимчасово переміщених осіб, організовують за заявою батьків у зручний для них спосіб:

  • за дистанційною формою навчання у закладі загальної середньої освіти, до якого він зарахований за основним місцем проживання;
  • за дистанційною формою навчання, приєднавшись до закладу загальної середньої освіти (класу), який функціонує в Україні, незалежно від місця перебування тимчасово переміщеної особи;
  • в реальному часі у закладі загальної середньої освіти, який функціонує в населеному пункті, де перебуває тимчасово переміщена особа;
  • за будь-якою іншою формою навчання, що дозволена чинним законодавством.

У класах, де навчаються тимчасово переміщені учні, рекомендуємо дотримуватись гнучкості в доборі навчально-методичного забезпечення освітніх програм закладів загальної середньої освіти.

Матеріали для навчання

Освітні програми. Продовжуйте реалізовувати ті освітні програми, які обрали і затвердили на початку навчального року. Для тимчасово переміщених учнів, які навчались за освітніми програмами, відмінними від тієї, яку реалізуєте у закладі освіти, у тому числі працювали за іншими підручниками, учитель адаптує навчальний матеріал з урахуванням того, що вже опановано учнем.

Щоб індивідуалізувати навчання МОН рекомендує учителю у зручний для нього і методично доцільний спосіб (під час спостережень за роботою учня на перших уроках/заняттях, під час співбесіди в позаурочний час тощо) визначити готовність учня до подальшого опанування освітньої програми.

Підручники. Якщо паперовх підручників не вистачає, щоб забезпечитиними тимчасово переміщених учнів, МОН рекомендує користуватися електронними версіями чинних підручників для учнів 1-4 класів, доступ до яких відкритий за покликаннями:

Електронні версії підручників можна скачати.

Дистанційне навчання в умовах війни

Дистанційне навчання. Можна здійснювати в синхронному й асинхронному режимах з використанням електронних освітніх платформ (GoogleWorkspace, GoogleClassroom, Нові Знання, HUMAN.UA) і комунікаційних онлайн сервісів та інструментів (Zoom, Skype, Team, базові сервіси Google: Gmail, Календар, Meet, Jamboard, Chat, Hangouts, YouTube та інші).

Якщо під час онлайн-зустрічей вмикається сигнал «Увага всім! Повітряна тривога», спокійно повідомте учням, що оголошено сигнал «Увага всім! Повітряна тривога», закцентувати їх увагу фразою "Ви йдете в безпечне місце, яке встановлено вашою родиною«.Запропонуєте учням вийти з конференції та вимкути комп’ютер. Дочекайтеся, щоб усі учні вийшли з онлайн конференції.

Учні мають можливість дистанційно навчатись у приватних закладах освіти. Для учнів, які з певних обставин не можуть долучитися до навчання під керівництвом педагогів, підготовлено Всеукраїнський єдиний розклад, у якому систематизовано навчальні загально-розвивальні матеріали для самостійного опрацювання.

Психологічний супровід. МОН пропонує вчителям початкових класів, практичним психологам, соціальним педагогам, проводити мотиваційні п’ятихвилинні «ранкові зустрічі», зокрема психологічні хвилинки для учнів усіх вікових категорій. Матеріали для цих щоденних заходів представлені у Всеукраїнському єдиному розкладі.

Класні журнали, особові справи. Обліковувати участь в освітньому процесі учня, який тимчасово переміщений, рекомендуємо в Класному журналі того закладу загальної середньої освіти, до навчання у якому він приєднався, з поміткою «учень/учениця тимчасово переміщений/а» (ТП), з подальшою передачею інформації про результати навчання за основним місцем навчання.

Особову справу на учнів, які тимчасово переміщені, доцільно формувати у тому випадку, якщо учень/учениця зараховуються на постійне навчання до закладу загальної середньої освіти.

Оцінювання. У 2021/2022 навчальному році учнів, які здобувають початкову освіту, звільнено від проходження державної підсумкової атестації.

Підсумкову оцінку за рік слід визначати з урахуванням динаміки досягнення результатіві спостережень вчителя за учнями, керуючись Методичними рекомендаціями щодо оцінювання результатів навчання учнів 1–4 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 13.07.2021 № 813).

Результати підсумкового оцінювання фіксують лише у Свідоцтві досягнень учня, оригінал якого віддають учневі/батькам, а копію прикріплюють до Особової справи. Якщо Особова справа зберігається у закладі загальної середньої освіти за основним місцем проживання, то копію Свідоцтва досягнень учня у форматі pd) надсилають до цього закладу.

Рішення про переведення учня до наступного класу ухвалюють на засіданні педагогічної ради того закладу загальної середньої освіти, у якому здобував/ла освіту вимушено переміщений учень/учениця. Підставою для прийняття рішення є підсумкове оцінювання.

Джерело: стаття журналу «Практика управління закладом освіти»зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді