Які доплати передбачені педагогічним працівникам за інклюзію

У закладах середньої освіти будуть створені класи для інклюзивного навчання, що передбачає нові доплати вчителям

Які нові доплати передбачені педагогічним працівникам

Нові розміри посадових окладів 2021

Доплати за роботу в інклюзивному класі

Для того, щоб реалізувати права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство в закладах загальної середньої освіти організовуються класи з інклюзивним навчанням.

Це відбуватиметься відповідно до Порядку з організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872.

Інклюзивний клас або клас з інклюзивним навчанням — це клас у закладі загальної середньої освіти, в якому серед інших дітей навчаються одна–три (одна–дві) дитини з особливими освітніми потребами.

Нормативне база щодо доплат за інклюзію

Рішення про утворення класів з інклюзивним навчанням приймається керівником загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням освітніх запитів населення за умови наявності необхідної матеріально-технічної та методичної бази, відповідних педагогічних кадрів і приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, згідно з Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2291), за погодженням з відповідним органом управління освітою.

У листі Міністерстві освіти і науки України від 09.08.2018 №2.5-2087, та Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 №72 7 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1096 5 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності». Згідно з якими встановлено доплату в граничному розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам і помічникам вихователів, які працюватимуть в інклюзивних класах (групах) усіх закладів освіти.

Скільки становить доплата за роботу в інклюзивному класі

Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивному класі (групі), тільки за години роботи у інклюзивних класах (групах). Конкретний розмір доплати встановлює керівництво закладу, ураховуючи кількість осіб з особливими освітніми потребами у класі (групі), складність порушення розвитку дітей, рівень відповідальності та обсяг роботи кожного працівника, який працює з такими дітьми, тощо.

Таким чином, така доплата встановлюється усім вчителям та іншим педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти, які працюють в інклюзивному класі (групі), але не на все навантаження, а тільки за години роботи у таких класах (групах).

Окрім того, встановлено посаду асистента вчителя інклюзивних класів, яка вводиться в закладах загальної середньої освіти саме для роботи в інклюзивних класах, то таким працівникам затверджена доплата встановлюється на все навантаження за цією посадою.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді