Тестування вчителів початкових класів: що знати й уміти

Автор
Головний спеціаліст відділу комунікацій та міжнародного співробітництва Державної служби якості освіти України, експерт з питань освіти
Які здібності вчителя початкових класів оцінюватимуть під час сертифікації? Що має знати вчитель початкової школи, аби пройти тестування?

Програма незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової школи затв. наказом МОН від 14.01.2019 № 33.

Програма для сертифікації вчителів початкових класів укладена відповідно до:

Незалежне тестування — це один із трьох інструментів сертифікації вчителів початкових класів, за допомогою якого перевіряють фахові знання й когнітивні вміння як складові професійної компетентності вчителя початкової школи відповідно до його трудових функцій.

Як побудована Програма незалежного тестування вчителів

Програма структурована на розділи відповідно до трудових функцій вчителя початкової школи та підрозділи за професійними компетентностями.

Структура Програми незалежного тестування

Структура Програмирозділи й підрозділи

розділи

(трудові функції)

підрозділи

(професійні компетентності)

 1. Планування та організація освітнього процесу
 • мета і завдання освітнього процесу
 • нормативно-правова база організації освітнього процесу в початковій школі
 • робота з інформацією та інформаційними джерелами
 • планування освітнього процесу
 1. Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів
 • сучасні технології навчання в початковій школі
 • педагогіка партнерства
 • система теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Держстандартом:
  • мовно-літературна освітня галузь
  • математична освітня галузь
  • природнича освітня галузь
  • громадянська та історична освітня галузь
  • соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь
 • методики навчання освітніх галузей, визначених Держстандартом:
  • методика навчання мови та літератури
  • методика навчання математики
  • методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ»
 • робота з батьками (іншими законними представниками)
 • педагогічна діагностика
 1. Створення освітнього середовища
 • здоров’язбережувальне освітнє середовище
 • змістове наповнення освітнього середовища
 • цифрове середовище
 • інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами

«ЗНО» вчителів початкових класів

Шляхом зовнішнього незалежного тестування оцінюватимуть такі здатності вчителя:

 • вивчати, аналізувати й застосовувати під час планування освітнього процесу професійну літературу, подану в паперовій та електронній формах
 • планувати роботу і професійний саморозвиток
 • розробляти календарно-тематичне планування змісту освітніх галузей
 • здійснювати цілепокладання, коригувати освітній процес на основі зіставлення проміжних результатів із запланованими
 • дотримувати вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі
 • використовувати в освітньому процесі:
  • системи теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Держстандартом
  • методики навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти;
 • організовувати й проводити педагогічну діагностику учня
 • добирати доцільні методи, засоби й форми навчання відповідно до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання з огляду на специфіку змісту навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів класу
 • надавати батькам поради та рекомендації щодо підтримки учня в освітній діяльності за межами ЗЗСО
 • організовувати взаємодію з батьками у різних формах
 • створювати безпечні, психологічно комфортні умови освітнього процесу
 • наповнювати освітнє середовище змістом відповідно до вимог Держстандарту
 • ураховувати при створенні освітнього середовища індивідуальні потреби учнів, зокрема й обдарованих та дітей, які мають особливі освітні потреби.

Справи керівника у жовтні: що проконтролюватизміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді