Якщо сільський голова втручається в діяльність дошкільного закладу

Досі непоодинокі випадки, коли голови сільських рад втручаються у діяльність дошкільних закладів комунальної форми власності. Приміром, самостійно приймають на роботу та звільняють з неї працівників, визначають графіки відпусток, розглядають питання прийому дітей до дошкільного закладу. З’ясуємо, наскільки такі дії правомірні

Посадові особи мають діяти лише у правовому полі. Так, відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiєю та законами України.

Визначимо, як унормовано законодавством питання призначення працівників дошкільних закладів, надання їм відпусток та прийому дітей до закладів.

Норми законодавства

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III керівника та заступника керівника державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади відповідний орган управління освітою.

Педагогічних та інших працівників державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посади та звільняє з посад його керівник.

Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (далі — Положення), прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник закладу протягом календарного року на підставі таких документів, як:

  • заява батьків або осіб, які їх замінюють
  • медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад
  • довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення
  • свідоцтво про народження.

Цей перелік у конкретному випадку є виключним, а тому вимагати інші документи, не передбачені Положенням (наприклад згоду сільського голови), заборонено.

У пункті 3 Порядку надання щорічної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівникам, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346, керівникам установ щорічна основна відпустка надається за погодженням із вищестоящим органом управління.

Відкликання завідувача зі щорічної відпустки можливе за його згодою і лише у випадках, передбачених частиною третьою статті 12 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР.

Зокрема, відкликання зі щорічної відпустки допустиме лише для:

  • відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків
  • відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства.

У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

Як бачимо, питання призначення, відпустки та нарахування відповідних виплат керівникам дошкільних закладів комунальної форми власності урегульовують відповідно до наказів місцевих органів управління освітою, яким підпорядковані заклади.

Повноваження сільського голови

Виключний перелік повноважень сільського голови визначений частиною четвертою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (далі — Закон № 280). Так, здебільшого діяльність сільського голови пов’язана з організацією роботи місцевої ради та співпрацею з територіальною громадою і представництвом її інтересів.

Нормами Закону № 280 не визначено, щоб до повноважень сільського голови належало керівництво діяльністю дошкільного закладу, розташованого на відповідній території.

Отже, сільський голова не має права розглядати такі питання, як:

  • прийом дітей до дошкільного закладу
  • призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів
  • встановлення графіків відпусток чи дострокове відкликання працівників зі щорічної відпустки.

Водночас голова сільської ради та завідувач дошкільного закладу мають спільно діяти щодо розв’язання фінансових питань кожен у межах своєї компетенції.

Примітка. Складено на підставі відповіді Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України від 09.09.2016 № 2/4-13-1792-16 на запит Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» щодо підпорядкування та підзвітності завідувача дошкільного закладу сільської місцевості від 12.08.2016 № 92.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді