Чи адаптувався вихователь-початківець до вашого закладу дошкільної освіти

Показники соціально-психологічної адаптованості молодого педагога до умов закладу дошкільної освіти: пам’ятка

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Показниками соціально-психологічної адаптованості є:

 • взаємини працівника в колективі
 • формування моделей мислення й поведінки, що відображають цінності колективу
 • набуття, закріплення і розвиток умінь, навичок міжособистісного спілкування в колективі.

Об’єктивні показники соціально-психологічної адаптованості молодого спеціаліста:

 • особливості спілкування
 • система комунікацій
 • традиції
 • норми
 • статус особистості в колективі.

Суб’єктивні показники соціально-психологічної адаптованості:

 • почуття єдності з колективом
 • корисність для нього
 • прийняття ціннісних орієнтирів колективу в цілому.

Успішна адаптація молодого спеціаліста в дошкільному навчальному закладі можлива завдяки таким умінням:

— рефлексувати

— корегувати роботу

— розуміти якість своєї роботи

— виявляти помилки і визначати шляхи їх усунення

— осмислювати свій досвід

—самовдосконалюватися.

Адаптованість молодого спеціаліста визначають за:

 • особливостями труднощів під час діяльності
 • мірою задоволеності роботою та самостійності
 • якістю роботи
 • стосунками з дітьми та дорослими
 • зниженням рівня тривожності
 • домінуванням позитивних емоцій
 • відсутністю бажання змінити життєву ситуацію
 • стійкою адекватною самооцінкою
 • впевненістю у власних силах
 • здатністю розв’язати поточні проблеми тощо.

На соціально-психологічну адаптацію впливає психологічне відображення реального становища у свідомості, почуття повноправності, впевненість у своїх діях, відповідальність, задоволення, доброзичливість.

У неадаптованого молодого спеціаліста спостерігають порушення міжособистісних взаємин, емоційне напруження, що негативно впливає на мікроклімат колективу. Це може змусити молодого спеціаліста шукати новий колектив, у якому він міг би працювати.

В адаптованого спеціаліста з’являється задоволеність роботою, почуття самосвідомості, колективізму, відповідальності й упевненості в досягненні своїх цілей саме в цьому закладі дошкільної освіти. Це сприяє створенню в колективі атмосфери довіри.

Центральна частина статичний блок 2