Коли дитина повертається з-за кордону: навчання в Україні

Дитина після вимушеної евакуації повертається в українську школу з-за кордону. Як бути батькам і учневі? Що має зробити директор навчального закладу, якщо до нього звернулись батьки, що вирішили повернутися із закордонної евакуації і продовжити навчання

Учень повернувся з-за кордону: як діяти

В умовах військової агресії ерефії важливо не втратити інтелект майбутнього. Багато наших дітей опинилися поза українською освітою: хтось виявився на окупаційній території, хтось на лінії зіткнення, хтось у вимушеній евакуації  за кордоном. І тому важливо, як ніколи, надати таким дітям можливість не переривати зв'язок з Україною, сприяти продовженню навчання саме за українськими програмами, щоб вони надалі могли продовжити здобуття освіти в Україні.

Конфлікти дитини з однолітками: як реагувати

Міністерством науки і освіти України було рекомендовано різні варіанти здобуття української освіти під час дії воєнного стану. Зокрема:

 • здобувати освіту у функціонуючих на підконтрольній території закладах освіти
 • для тих дітей, що знаходяться за кордоном, здобувати освіту паралельно в навчальних закладах країни, де вони тимчасово проживають, очно і   за однією з форм навчання – дистанційною, сімейною, екстернатною – в закладі загальної середньої освіти України, в тому числі у Державному ліцеї «Міжнародна українська школа»
 • навчатися в школах чи класах, створених у країнах перебування громадськими організаціями українців за сприяння органів управління освітою цих країн та місцевої влади
 • враховуючи дозволеність законодавства країни, де вони тимчасово перебувають, навчатися тільки в закладі освіти України за дистанційною, сімейною або ж екстернатною формою навчання.

Батькам при обранні способу освіти своєї дитини слід врахувати, що порядок відвідування закладів освіти за кордоном і здобуття освіти в цілому регулюється виключно національним законодавством країн перебування. Також навчання дітей за кордоном під час війни є важливим питанням. В Україні дитина може бути зарахована лише в один заклад загальної середньої освіти. При паралельному навчанні навчальне навантаження здобувача освіти подвоюється, що, у свою чергу, може викликати перевантаження нервової системи, емоційний стрес. Тому цей фактор треба враховувати і педагогам, які ведуть навчальний процес у таких дітей, і батькам.

Зарахування дітей до закладу освіти після за кордону

В умовах воєнного стану актуальним лишається питання створення умов для безперервного процесу навчання. Іншими словами, як правильно і вчасно перевести дитину в наступний клас, якщо вона перебувала довготривалий час за кордоном і здобувала освіту за однією із форм навчання, які документи про завершення певного етапу навчання видати, чи як зарахувати таку дитину в школу.

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 264/32016 до початку навчального року. Це стосується також  і зарахування учнів до 1 та 5 класів (п.6 Порядку…) За необхідних умов дозволяється в умовах воєнного стану приймати заяви батьків та інших законних представників для зарахування дітей, у тому числі до 1 та 5 класів, без дотримання терміну 31 травня.

До закладів загальної середньої освіти України зараховуються усі діти,  які змушені були через російську агресію покинути постійне місце проживання в Україні і продовжували навчатись за кордоном. Вони можуть повернутися в «рідні пенати» або ж обрати інший заклад ЗСО.

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 року за  № 274 таке зарахування здійснюється на підставі заяви (поданої особисто, електронною поштою або будь-яким іншим зручним для заявника способом) одного з батьків чи інших законних представників. Якщо мова йде про переведення учня в наступний клас, то  зарахування відбувається  за результатами попереднього навчання, зафіксованими в інформаційній довідці. Про це треба пам’ятати батькам.

          Довідка має  містити таку інформацію:

 • ім'я та прізвище, дата та місце народження учня (учениці);
 • назва навчального закладу та період навчання учня в ньому;
 • клас навчання;
 • перелік предметів із зазначенням кількості навчальних годин і тем, які вивчались;
 • результати навчання;
 • система оцінювання, яку використовують в закладі освіти, із зазначенням найвищого та найнижчого балів;
 • дата видачі, печатка та підпис керівника закладу освіти.

Довідку зберігають в особовій справі учня (учениці).

МОН рекомендує зараховувати результати навчання учням, які навчались тільки в закладі освіти країни перебування за очною формою, з тих предметів, що передбачені і навчальним планом закладу освіти країни перебування і навчальним планом української школи (відповідно до частини четвертої ст. 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Якщо батьки при переїзді в іншу країну документів з української школи не забирали, і дитина навчаласьу ній дистанційно за однією із форм навчання і за українськими освітніми програми, то при поверненні вона продовжує навчатися в «рідній» школі без будь-яких додаткових заходів зарахування.

Якщо школа, де навчались здобувачі освіти до евакуації, виявилась раптом зруйнованою чи непридатною для освітнього процесу або ж опинилася на окупованій території, батьки мають право віддати дитину до будь-якого іншого закладу ЗОС  на підконтрольній території України. Для цього слід подати вищезгадану заяву.

Якщо документи все ж були забрані зі школи, і, відповідно, дитина була відрахована, тоді для поновлення відвідування здобувачем освіти цього ж закладу батькам слід розпочати процедуру зарахування, тобто написати заяву згідно з вимогами, викладеними вище, щоб дитина мала змогу продовжувати навчання і отримати документ про закінчення певного етапу навчання (класу) чи документ про здобуття середньої освіти.

Керівникам ЗЗСО та педагогічним працівникам у цьому плані важливо здійснювати індивідуальний підхід до кожного випадку  зарахування, проявляти гнучкість у використанні процедури зарахування, щоб максимально зберегти право  дитини на безперервну освіту.

Переведення до наступного класу

Переведення на наступний рік навчання здійснюється в установленому порядку. Це ж стосується і випадку, коли результати навчання були отримані дітьми у закладах освіти країн тимчасового перебування, де впроваджувались українські освітні програми. Зарахування і переведення відбувається на  підставі надання інформаційної довідки про підтвердження навчання.

Учні 1-10 класів можуть бути не переведені на наступний рік навчання та залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти в тому самому класі на підставі письмової заяви одного з їхніх батьків чи інших законних представників.

Рішення про переведення учня до наступного класу приймається педагогічною радою відповідного закладу загальної середньої освіти.

Інформаційна довідка про навчання за кордоном

Якщо довідка відсутня, що робити? У такому випадку відповідно до  ч. 5 статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» дітям, які, перебуваючи за кордоном, не вивчали предмети, передбачені українськими освітніми програмами, або в них відсутня інформаційна довідка, яка підтверджує навчання за кордоном, надається можливість пройти річне оцінювання до початку навчального року. Форму проведення оцінювання обирає навчальний заклад з використанням технологій дистанційного навчання та засобів зв'язку з дотриманням принципів академічної доброчесності. В окремих випадках можливе проведення річного оцінювання протягом навчального року.

Якщо навчання відбувалось одночасно і  в закладі освіти країни тимчасового перебування, і в закладі освіти України (за дистанційною, сімейною (домашньою) або екстернатною формами), зокрема в Державному ліцеї «Міжнародна українська школа» або в закладі освіти, який є його партнером, визнання результатів навчання (річне оцінювання) не потрібне.

Навчальні предмети, які діти не вивчали в школі країни перебування (українська мова, українська література, історія України, географія України, захист України, правознавство, тощо), оцінюють вчителі з українського закладу освіти, в тому числі з використанням технологій дистанційного навчання. У цьому випадку керівництву закладу освіти треба створити умови дитині для проходження річного оцінювання до початку наступного навчального року.

Діти, які проживають або проживали на неконтрольованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення, деокупованій території і не мали можливості протягом понад шести місяців навчатись за однією із форм здобуття освіти, поновлюються в закладі освіти, учнями якого вони були, або зараховуються до іншого закладу освіти України на підставі заяви одного з батьків/законних представників. Для них рекомендовано проведення діагностичних робіт.

Які документи  про здобуття освіти в Україні можна отримати, перебуваючи в евакуації за кордоном?

Свідоцтво про здобуття певного рівня загальної середньої освіти єдиного державного зразка України видається дітям, які перебуваючи за межами України, здобували освіту в ліцензованому українському закладі освіти.

Якщо дитина навчалась в освітньому закладі іншої країни і отримала документ про завершення освіти чи її певного етапу, тоді в установленому законодавством України порядку проводиться процедура визнання документів про освіту.

Випускникам, які здобували освіту в іншій країні, проживали на  непідконтрольній Україні території чи на лінії зіткнення і не змогли отримати відповідний документ надається можливість пройти підсумкове (річне) оцінювання в одному з українських закладів освіти  екстерном і отримати документ про освіту українського зразка. Екстерн може пройти оцінювання за один або кілька класів у межах одного або декількох рівнів повної загальної середньої освіти протягом одного навчального року.

За матеріалами статті журналу Практика управління закладом освітизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді