Діагностика розвитку образного мовлення старших дошкільників

Критерії, показники, завдання, протоколи і зведені картки обстеження для визначення рівня розвитку образного мовлення дітей старшого дошкільного віку

Емоційно забарвлене, образне мовлення, влучне використання мовних і немовних засобів виразності свідчать про культуру мовлення особистості, нешаблонність її мислення та здатність тонко відчувати навколишній світ.

Показниками культури мовлення є:

 • нормативність
 • адекватність
 • логічність
 • естетичність
 • змістовність
 • чистота
 • доцільність
 • виразність.

Cистема планування освітньої роботи

Образність мовлення і гумористична поезія

Виразність мовлення містить у собі таку якість, як образність, що виникає за такою схемою:

 • встановлення асоціативних зв’язків між двома предметами чи явищами — спільних рис, ознак тощо
 • перенесення ознак з одного предмета на інший
 • виникнення нового метафоричного (переносного) значення слова як наслідок перенесення ознак з одного предмета на інший.

Якщо дошкільник використовує виразні засоби, як-от образні слова й вислови, його мовлення стає:

 • образним
 • безпосереднім
 • живим.

Великі можливості для розвитку в дошкільників образного мовлення розкриває українська гумористична поезія.

Долучайте вихованців дитсадків до гумористичної поезії. У таких творах є багато образних висловів, доступних сприйманню дітей старшого дошкільного віку. Крім того, гумористичні вірші:

 • позитивно впливають на емоційну сферу
 • сприяють морально-етичному вихованню дітей
 • формують інтерес до поетичного слова
 • містять близькі емоційному досвіду дітей повчальні життєві ситуації
 • викликають естетичне задоволення.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Діагностика рівня розвитку образного мовлення дошкільників

Для проведення систематичної цілеспрямованої роботи з розвитку образного мовлення старших дошкільників та використання з цією метою гумористичних віршів необхідна діагностика цього складного процесу.

Щоб ефективно спланувати роботу з розвитку образного мовлення дошкільників, виявіть актуальний рівень сформованості мовленнєвих умінь і навичок та потенційні можливості кожної дитини. Діагностика в подальшому дасть змогу скорегувати свою роботу в цьому напрямі, добираючи найдоцільніші методичні прийоми з огляду на можливості та потреби дошкільників.

Для обстеження рівня розвитку образного мовлення старших дошкільників засобами поетичного гумору використовуйте критерії:

 • когнітивно-інформаційний
 • образно-виражальний
 • мовленнєво-творчий.

У межах кожного критерію визначте рівні сформованості мовленнєвих умінь за такими показниками:

 • обізнаність дітей із жанрами художніх творів і творами гумористичного характеру
 • використання дітьми образних висловів
 • використання мовних і немовних засобів виразності гумористичного характеру
 • імпровізація у використанні гумору під час власної творчої діяльності.

До кожного показника — по два експериментальні завдання. Проаналізувавши процес розв’язання дітьми цих завдань, виявлені результати сформованості мовленнєвих умінь дітей старшого дошкільного віку можна умовно диференціювати за такими рівнями:

 • вище достатнього
 • достатній
 • задовільний
 • незадовільний.

Отримані дані внесіть до протоколу обстеження рівня сформованості образного мовлення.

На основі виявленого середнього рівня сформованості мовленнєвих умінь за кожним критерієм виведіть рівень розвитку образного мовлення кожної дитини групи. Ці дані внесіть до зведеної картки результатів обстеження розвитку образного мовлення дітей групи.

За матеріалом Ірина Попової,
доцента кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти Севастопольського міського гуманітарного університету, канд. пед. наук
,
ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу»зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді