Заходи контролю за виконанням рішень педради дошкільного закладу

Керівник дошкільного закладу очолює педагогічну раду і контролює виконання її рішень. Усього три завдання, за якими криється непомітна, але вагома справа, — контроль за виконанням рішень педагогічної ради

Під час контролю керівник має:

 • використовувати гнучкий підхід в управлінських діях
 • відкидати недоцільні заходи
 • уникати надмірної заорганізованості.

Три завдання у контролі виконання рішень

Завдання 1

Перший крок до виконання рішень педагогічної ради — взяти їх на контроль. Для цього завідувач може зафіксувати ухвалені рішення в:

 • електронній базі документів закладу
 • діловому щоденнику
 • журналі контролю
 • картці контролю тощо.

Завдання 2

Після цього керівник ДНЗ має визначитися, як реалізовуватимуть рішення. Це можуть бути:

 • перегляд відкритих заходів
 • проведення семінарів, навчально-методичних тренінгів тощо
 • вивчення та впровадження перспективного досвіду
 • апробація педагогічних інновацій
 • моніторингові дослідження тощо.

Завдання 3

Якщо необхідно, можна прийняти адміністративне рішення:

Також питання, які перебувають на контролі, варто включити до переліку питань комплексного (тематичного, вибіркового) вивчення.

Зауважте!

Заходи контролю за виконанням рішень педради — це не каральні заходи, а спосіб досягти спільної, колективної, мети. Тому надавати допомогу педагогам, які її потребують, не зайве.

Проміжні форми контролю

Не нехтуйте й є проміжними формами контролю, як-от:

 • вивчення рівня розвитку та вихованості дітей
 • анкетування батьків.

На проміжних етапах аналізуйте, як і наскільки реалізовують рішення педагогічної ради.

Результати контролю

Зважаючи на результати заходів контролю, передбачте у порядку денному чергового засідання педради доповідь про виконання рішень, ухвалених на її попередньому засіданні.

Виконані рішення зніміть з контролю:

 • поінформуйте педагогічний колектив про остаточне виконання рішень педагогічної ради
 • помітьте в електронній базі документів закладу, у діловому щоденнику, журналі контролю, картці контролю тощо.


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді