Як оплачувати заміну вихователя в дошкільному навчальному закладі

Якщо вихователь тимчасово відсутній, керівник дошкільного закладу повинен невідкладно знайти йому заміну. При цьому таку роботу додатково оплачують

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення його від основної роботи передбачена доплата. Її розмір установлюють з огляду на положення колективного договору.

Оплата праці за заміну вихователя

Визначаючи розмір оплати за години заміни тимчасово відсутніх вихователів — через хворобу, у зв’язку з відпусткою тощо — враховують тривалість заміни.

Заміна не більше двох місяців

У такому разі працю педагогічному працівникові оплачують з погодинного розрахунку.

Розмір погодинної ставки з/п визначають, ділячи місячну тарифну ставку, встановлену за норму годин педнавантаження на тиждень, на середньомісячну кількість годин, передбачену балансом робочого часу на відповідний рік.

Розгляньмо всі показники на 2017 рік у таблиці:

Педагогічне навантаження на тиждень

Норма тривалості робочого часу

Середньомісячна норма годин робочого часу

  • вихователь групи загального типу

30 год.

1494 год.

124,5 год.
(1494 год. ÷ 12 міс.)

  • вихователь групи компенсуючого типу

25 год.

1245 год.

103,8 год.
(1245 год. ÷ 12 міс.)

Як обрахувати розмір оплати за заміну тимчасово відсутнього вихователя строком не більше двох місяців

1. Припустимо, вихователю ДНЗ загального типу за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої кваліфікаційної категорії», якій відповідає 10-й тарифний розряд (якщо досі не підвищено з місцевого бюджету).

Ставка заробітної плати за 10 тарифним розрядом — 2912 грн (1600 грн × 1,82).

Вихователь отримує надбавки по 20% до ставки за вислугу років (11 років стажу) та «за престижність праці» (установлено наказом завідувача).

Нехай протягом червня вихователь відпрацює за відсутнього колегу 36 год.

Щоб обчислити розмір оплати годин заміни, ділимо ставку заробітної плати вихователя на середньомісячну норму годин робочого часу, а отриману частку множимо на кількість годин, відпрацьованих за колегу:

2912 грн ÷ 124,5 год. × 36 год. = 841,70 грн.

До цього добутку ще потрібно додати розміри гарантованих надбавок:

841,70 грн + ((841,70 грн × 20%) × 2) = 1178,38 грн — за 36 год. заміни.

2. Оплата заміни у групі компенсуючого типу становитиме:

2912 грн + (2912 грн × 20%) = 3494,40 грн. — новостворена ставка заробітної плати
з підвищенням за роботу з дітьми, які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування

3494,40 грн ÷ 103,8 год. × 36 год. = 1212 грн — оплата годин заміни

1212 грн. × 20% = 242,40 грн — розмір надбавок
за вислугу років і «за престижність праці»

1212 + 242,40 + 242,40 = 1696,80 грн — за 36 год. заміни.

Заміна понад два місяці

Заміну строком понад два місяці оплачують з першого дня, враховуючи всі години фактичного педагогічного навантаження.

У такому разі педагогічне навантаження тимчасово відсутнього вихователя керівник ДНЗ може наказом розподілити між іншими вихователями, оплачуючи кожному пропорційно до обсягу виконуваної роботи.

Як обрахувати розмір заробітної плати вихователя за заміну тимчасово відсутнього колеги строком понад два місяці

Педагогічне навантаження вихователя, який відсутній у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю понад два місяці, розподілено між іншими вихователями.

Одному з вихователів педнавантаження збільшено з 30 год. до 36 год. на тиждень.

Ураховуючи дані щодо кваліфікаційної категорії та педагогічного стажу, наведені в попередньому прикладі, обчислимо заробітну плату вихователя, який заміняє колегу:

Тижневе педагогічне навантаження

Оплата праці за фактичне педагогічне навантаження

Надбавка
за вислугу років

Надбавка
«за престижність праці»

Зарплата
за місяць

було 30 год.

2912 грн
(1600 грн × 1,82)

2912 грн × 20% = 582,40 грн

2912 грн × 20% = 582,40 грн

2912 грн + 582,40 грн + 582,40 грн = 4076,80 грн

стало 36 год.

2912 грн × 36 год. ÷ 30 год. = 3494,40 грн

3494,40 грн × 20% = 698,80 грн

3494,40 грн × 20% = 698,80 грн

3494,40 грн + 698,80 грн + 698,80 грн = 4892 грнзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді