Втілюємо кейс-стаді у практику навчально-виховного процесу

Кейс-методи як сучасна педагогічна технологія навчання набирає дедалі більшої популярності у навчальних закладах. Як на ділі найлегше реалізовувати технології кейсів

  Демотивованість учня: ознаки та рекомендації

Кейс-технології як інтерактивні методи навчання в освітньому процесі мають очевидні переваги.

Зокрема, за кейс-стаді:

 • навчаємо учнів на реальних ситуаціях
 • діти отримують навички ухвалення рішень.

Основу та ідею для кейсів можна брати з художньої чи публіцистичної літератури.

Тематику добирайте знайому та близьку зацікавленням учнів, можливо, стосовно нещодавніх події, ситуації.

 

Робота з кейсами

Мету й завдання кейсу слід формулювати чітко.

З чого складається кейс

Сюжетна складова

Можуть тісно переплітатись чи бути відносно незалежними

Інформаційна складова

Методична складова

Опис обставин, за яких ситуація набула розвитку

Інформація, зокрема й аудіо-, відеоформати, щоби сприяти ліпшому розумінню ситуації

Вказівки щодо викладення інформації (для вчителя) та завдання (для учнів)

Порядок роботи з кейсом

Знайомство з ситуацією

ситуацію мають зрозуміти всі учасники та обміркувати шляхи прийняття рішення

Пошук необхідної інформації для прийняття рішення

пошук необхідних відомостей у різних джерелах та їх узагальнення

Обговорення припустимих альтернативних вирішень

формулювання альтернативних думок

Групове вирішення — резолюція

порівняння та зівставлення запропонованих варіантів для вирішення

Захист рішень відокремленими групами — диспут

власні точки зору подаються лише з чітким аргументуванням

Порівняння рішення групи з вирішенням ситуації на вищому рівні

оцінювання того, наскільки інтереси взаємопов’язані

 

6 етапів розв’язання кейсів

1. Учні ознайомлюються з ситуацією

Для цього їм необхідно законспектувати ключові фрази, згадати теорію. Прочитати кейс можна поверхово, щоб отримати загальні враження.

2. Завдання читають уважніше

Учні мають виокремити:

 • проблему чи їх ряд
 • можливі чинники, фактори та персоналії, що можуть стати у нагоді при вирішенні кейсу.

Основне завдання — повністю зрозуміти зміст кейсу.

3. Педагог пропонує тематику для «мозкового штурму» — важливого прийому для активності школярів у творчому руслі

Фази «мозкового штурму»

Спонукання до психологічної свободи, відмови від стереотипів

 

 • учні мають позбутися боязні виглядати смішними та налаштуватися на загальні міркування

Генерування великої кількості ідей

 

 • всі ідеї протоколюються, для висловлення однієї відводиться не більше пари хвилин

Під час цієї фази дотримують таких рекомендацій:

– є ідея — кажу, нема ідеї — не мовчу

– асоціювання заохочується

– що більш диковинною здається ідея, то ліпше

– ідей має бути якомога більше

– висловлені ідеї можна запозичувати, комбінувати і видозмінювати як завгодно

– критика заборонена; того, хто критикує, позбавляють слова (учні не хвилюються, що їхні ідеї визнають поганими)

– соціальний статус не має значення

Пошук конструктивного вирішення шляхом творчого аналізу міркувань

 

 • всі ідеї рівні для обговорення та потребують об’єктивної оцінки і місця

4. Аналіз кейсу

Зміст необхідно прочитати знову, щоб зафіксувати фактори, які стосуються наявних питань.

Усебічний аналіз кейсу спрямований на його ґрунтовне дослідження. Натомість спеціалізований аналіз орієнтований на конкретне питання.

5. Учні складають список ідей та можливих шляхів для вирішення запропонованого кейсу (один чи декілька)

У цей проміжок часу виявляють труднощі розв’язання та варіанти щодо їх уникнення.

6. Стадія рефлексії — обговорення

Відбувається у формі дискусії чи опитування, під час яких учні:

 • усно оцінюють ситуацію
 • проводять аналіз
 • пропонують рішення у формі презентацій.

Дискусія у кейс-методі

Особливість застосування кейс-методу в належній організації дискусії, що займає ключове місце у технології кейс-навчання.

Учасники дискусії мають бути компетентними, самостійно мислити та обстоювати власну точку зору без зайвих емоцій.

Дискусію вважають вдалою, якщо:

 • вона жвава
 • учні говорять більше, ніж вчитель та ставлять значну кількість запитань
 • висновки обґрунтовані
 • панує позитивна атмосфера.

Кейс-технології у навчальному процесі

Учитель має контролювати, чи занотовують учні пункти дискусії у робочих зошитах.

Нотатки допомагають упорядкувати та структурувати обговорення, свідчать про його виконання.

Індивідуальний навчальний план: чи обов'язково складати

Презентація результатів аналізу кейсу

Результати кейсового завдання можна оформити двома способами — письмово чи усно.

Саме подання результатів займає важливе місце в структурі кейс-стаді. Адже учням потрібно якісно подати інтелектуальний продукт, цікаво прорекламувати, висвітлити переваги, шляхи ефективного використання та відстояти точку зору.

Усну презентацію ще називають публічною, вона полягає у показі результатів кейсу своїм однокласникам.

Письмова (непублічна) презентація не така ефективна, хоч і полягає у підготовці звіту — грамотно оформленого тексту з точними розрахунками, структурованого і більш детального.

Під час оцінювання роботи учнів вчитель звертає увагу на:

 • спосіб подачі матеріалу
 • логічність та оригінальність у розв’язку завдання
 • доступність презентації.

У всьому цьому процесі відповідальність покладається на грамотного комунікатора — вчителя, який, застосовуючи нові методи навчання, і сам швидко навчається.

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді