Орiєнтовнi строки поновлення занять з фiзкультури в основнiй та пiдготовчiй групах

Орiєнтовнi строки поновлення занять з фiзкультури в основнiй та пiдготовчiй групах

Назва захворювання

Строк вiдновлення занять з фiзкультури

Примiтка

Ангiна

2–4 тижнi

Для поновлення занять необхiдно провести додаткове медичне обстеження. Звернути увагу на стан серцево-судинної системи та її реакцiю на навантаження. При скаргах на бiль у дiлянцi серця звiльнити вiд вправ на витривалiсть й вправи, що зумовлюють затримку дихання. Уникати переохолодження

Гострi респiраторнi захворювання

1–3 тижнi

Уникати переохолодження. Тимчасово виключити плавання, катання на лижах, ковзанах. Узимку, пiд час проведення занять на вiдкритому повiтрi контролювати дихання через нiс

Гострий отит

3–4 тижнi

Уникати перехолодження. Заборонити плавання (при хронiчному перфоративному отитi протипоказанi всi воднi види спорту). Виключити вправи, що можуть посилити вестибулярнi розлади, — рiзкi повороти, обертання, перевороти тощо

Пневмонiя

1–2 мiсяцi

Уникати переохолодження. Рекомендувати дихальнi вправи, а також плавання, веслування та зимовi види спорту (вiдсутнiсть пилу, позитивний вплив свiжого повiтря на дихальну систему)

Плеврит

1–2 мiсяцi

Виключити на 6 мiсяцiв вправи на витривалiсть i вправи, що пов’язанi зi значним м’язовим навантаженням. Рекомендовано плавання, веслування та зимовi види спорту

Грип

2–4 тижнi

3 метою дiагностики можливих вiдхилень з боку серцево-судинної системи, якi не виявлено пiд час медичного огляду, обов’язково проводити пульсометрiю пiд час занять

Гострi iнфекцiйнi захворювання (кiр, скарлатина, дифтерiя, дизентерiя)

1–2 мiсяцi

Заняття поновити лише при задовiльнiй реакцiї серцево-судинної системи на функцiональнi проби. При порушеннях стану серцево-судинної системи протягом 6 мiсяцiв виключати вправи на витривалiсть, силу й вправи, пов’язанi зi значним навантаженням

Гострий нефрит

2–3 мiсяцi

Заборонити вправи на витривалiсть i воднi види спорту. Пiсля вiдновлення занять з фiзкультури необхiдно регулярно контролювати склад сечi дитини (перевiряти довiдки з полiклiнiки)

Ревмокардит

вiд 2–3 мiсяцiв до 1 року

Заняття дозволити лише за умови санацiї осередкiв хронiчної iнфекцiї та повної вiдсутностi iнтеркурентних захворювань й явищ, що свiдчать про активнiсть процесу та недостатнiсть кровообiгу. Регулярно контролювати реакцiю серцево-судинної системи на фiзичнi навантаження

Гепатит iнфекцiйний

6–12 мiсяцiв (залежно вiд складностi перебiгу хвороби)

Виключити вправи на витривалiсть. Регулярно контролювати рiвень бiлiрубiну й результати функцiональних проб печiнки

Апендектомiя

1–2 мiсяцi

При ускладненнях пiсля операцiї строки поновлення занять визначати iндивiдуально. На початку реабiлiтацiйного перiоду уникати стрибкiв i вправ для м’язiв живота

Перелом кiнцiвки

3 мiсяцi (залежно вiд консолiдацiї перелому й ступеня обмеження руху) кiнцiвкою)

Протягом 3 мiсяцiв виключити вправи, що значно навантажують ушкоджену кiнцiвку

Струс мозку

2–12 мiсяцiв (залежно вiд ступеня й характеру травми може бути бiльше)

Виключити вправи, що пов’язанi з рiзкими рухами (стрибки, гра у футбол, волейбол, баскетбол тощо), для повернення до занять вимагають дозвiл невропатолога

Розтягнення м’язiв i зв’язок

1–2 тижнi

Поступово збiльшувати навантаження й амплiтуду рухiв ушкодженої кiнцiвки

Розрив м’язiв i сухожиль

вiд 6 мiсяцiв i бiльше пiсля оперативного втручання

Фiзiотерапевтичнi процедуризміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді