Комп’ютерна грамота для старших дошкільників

Автор

РЕЙПОЛЬСЬКА Ольга

завідувач лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, д-р пед. наук
Часто дошкільники ліпше розуміються на смартфонах, ніж дорослі. Однак усе, що вони там роблять, — це дивляться мультики та грають у мобільні ігри. Розкажіть дітям про можливості ґаджетів і навчіть використовувати їх не лише для розваги, а й для навчання

Сьогодні майже неможливо зустріти дошкільника, який не знає, що таке ґаджети та як їх використовувати. Тепер різні пристрої так само допомагають дитині набувати уявлень про навколишній світ, як дотик, нюх чи слух. У дитячі садки приходять діти, які ознайомлюються з віртуальною реальністю раніше, ніж навчаються говорити. Тому перед педагогами постає завдання навчити дітей правильно й безпечно використовувати цифрові технології.

Художньо-естетичний напрям: ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ

Цифрова компетентність дошкільників

Діти легко опановують різні технічні засоби й часто віддають перевагу іграм із гаджетами замість взаємодії з однолітками. Тому важливо розуміти, що цифрова компетентність дитини — це не лише про технічні навички, а й про вміння користуватися гаджетами безпечно. Цифрова компетентність поєднує в собі сукупність знань, здібностей, особливостей характеру та поведінки, необхідних для того, щоб використовувати інформаційно-комунікаційні та цифрові технології для задоволення індивідуальних потреб і розв’язання ігрових або навчальних завдань.

Рольові ігри англійською мовою для дошкільників

Старші дошкільники, які оволоділи комп’ютерною грамотністю, мають елементарні уявлення про комп’ютерну та цифрову техніку як сучасні технічні засоби, що розширюють інформаційні обрії та допомагають орієнтуватись у світі, і знають, як можна використовувати цю техніку в різних царинах життя суспільства. А також ці діти здатні ліпше розмірковувати, розв’язувати завдання подумки, а отже, й почуватися впевненими у своїх силах.

Цифрова компетентність поліпшує навчальну діяльність дітей з особливими освітніми потребами. Наприклад, глухонімим комп’ютерна техніка допомагає сприймати мову та навчатися говорити, а дітям з обмеженими можливостями руху — опановувати навички письма.

Заняття за комп’ютерами з дітьми

Для того щоб сформувати в дітей цифрову компетентність, не обмежуйтеся лише практичними заняттями за комп’ютером. Обов’язково проводьте бесіди про роль цифрових технологій у житті людини, пояснюйте дітям, які ризики існують під час роботи з ними, навчайте правильно користуватися гаджетами тощо.

Під час практичних занять пропонуйте дітям завдання, завдяки яким вони засвоюватимуть елементарні прийоми роботи за комп’ютером. Для цього ретельно добирайте навчальні програми, які, окрім розвитку технічних навичок, розширюватимуть уявлення дітей про навколишній світ, сприятимуть їхньому різнобічному розвитку тощо.

Для практичних занять використовуйте навчально-розвивальні й ігрові комп’ютерні програми, розроблені спеціально для дошкільників. Їхні зміст та оформлення мають відповідати віковим і психофізіологічним особливостям дітей.

Коли плануєте заняття за комп’ютерами, зважайте на багатофункціональність цифрових освітніх засобів. Вони допомагають опановувати нові знання, поліпшувати ігрову діяльність, стимулюють розвиток дитини тощо. За допомогою правильно дібраних навчально-розвивальних цифрових засобів дошкільник має змогу збагатити свої уявлення про навколишній світ і власне Я, реалізувати свої здібності.

Навчайте дітей використовувати цифрові засоби не лише для ігор, а й для розв’язання освітніх завдань. Для цього під час занять пропонуйте їм за допомогою різних програм:

  • створити об’єкт — написати, намалювати, побудувати;
  • знайти потрібну інформацію, картинку, схему тощо;
  • опрацювати чи модифікувати об’єкт — відредагувати зображення, слово;
  • організувати дані — упорядкувати, створити схему, модель тощо.
Під час роботи з комп’ютерною технікою дотримуйте санітарно-гігієнічних вимог, визначених нормативними документами. Зокрема, тривалість заняття має бути не більше 15 хв. Також приділяйте особливу увагу правилам техніки безпеки. Для цього складіть простий перелік правил користування комп’ютером і обіграйте кожне з них за допомогою казкових персонажів.

Для того щоб поліпшити організацію занять із комп’ютерною технікою, за можливості створіть у дитячому садку комп’ютерно-ігровий комплекс, до складу якого входитимуть комп’ютерна зала, ігрова зала та зала релаксації. У комп’ютерній залі розмістіть комп’ютери. В ігровій —великогабаритні ігрові модулі та фізкультурне обладнання для активної рухової діяльності дітей. У залі релаксації — квіти, акваріуми з рибками, клітки з декоративними птахами тощо. Це своєрідна оаза природи, в якій діти мають змогу відпочити, емоційно розвантажитися й виконати гімнастику для втомлених очей. Під час занять об’єднуйте дітей у підгрупи та чергуйте їхню діяльність у різних залах комплексу.

Робота зі смарт-дошкою

Окрім безпосередньої роботи за комп’ютером, сформувати цифрову компетентність дошкільників допомагають інші освітні цифрові засоби, зокрема мультимедійний проєктор або смарт-дошка. Якщо проєктор виконує переважно демонстраційну функцію, то смарт-дошка дає змогу використовувати під час роботи з дітьми різні інтерактивні ігри та вправи. Навіть за відсутності додаткових програм, під час занять педагог має змогу використовувати:

  • розумне перо — перетворює об’єкти, намальовані від руки, на фігури правильної форми;
  • шторку — приховує частину екрана;
  • фотоекран — робить знімок усього екрана або виділеної частини;
  • розпізнавання тексту — перетворює букви, написані від руки, на друковані символи;
  • галерею — містить графіку, фонові зображення, мультимедійні елементи, символи, шаблони тощо.
Під час організації роботи зі смарт-дошкою стежте, щоб промінь проєктора не світив дітям в очі, адже це може викликати опік сітківки. Найліпше розмістити проєктор на стелі. Дошку закріпіть так, щоб діти могли дістати до її верхньої частини.

За допомогою програм легко створювати дидактичні ігри та завдання різного змісту та складності відповідно до віку та рівня знань дітей. Наприклад, можна створити картинку з недомальованими елементами й запропонувати дітям завершити роботу. Загалом, можливості використання смарт-дошки в освітньому процесі обмежуються лише рівнем цифрової компетентності вихователя.

Як знизити шкідливість комп’ютера

Критерії оцінювання комп’ютерних ігор

Окрема категорія цифрової освіти дошкільників — комп’ютерні ігри. Якщо плануєте використовувати їх в освітньому процесі, поставтеся до вибору відповідально. Зокрема, завжди зважайте на маркування щодо обмежень за віком дітей. Також під час вибору гри зверніть увагу на дві групи критеріїв.

Критерії першої групи гарантують безпеку дитини, її захист від негативних впливів гри на фізичне та психічне здоров’я, емоційний комфорт. До цієї групи належать критерії, що покликані захищати дитину від ігор, які: провокують гравця на агресивні дії; спонукають виявляти жорстокість щодо персонажів гри, роль яких виконують ігрові партнери або сама сюжетна іграшка; мають провокаційні ігрові сюжети, пов’язані з аморальністю й насильством; викликають нездоровий інтерес до сексуальних проблем, що виходять за межі вікової компетенції дитини; провокують дитину зневажливо або негативно ставитися до расових особливостей і фізичних недоліків інших людей.

До критеріїв другої групи належать якості комп’ютерних ігор, які спрямовані на розвиток дитини. Це поліфункціональність, можливість застосовувати у спільній діяльності, дидактична цінність, естетична цінність.

Відповідність гри хоча б одному критерію першої групи означає її невідповідність вимогам безпеки. У такому разі її заборонено використовувати в освітньому процесі. Наявність хоча б одного критерію другої групи, за умови відсутності критеріїв першої групи, свідчить про її освітню цінність. Використовуйте ці критерії також під час вибору прикладних програмних засобів та організації роботи з ними. Перш ніж запропонувати дітям будь-яку комп’ютерну програму чи гру, всебічно її вивчіть і проаналізуйте.

Отже, комп’ютерна грамотність — важлива частина життя будь-якої сучасної людини, зокрема й старшого дошкільника. Тому навчайте дітей взаємодіяти з технікою та опановувати різноманітні комп’ютерні програми як на індивідуальних заняттях за комп’ютерами, так і на групових зі смарт-дошкою. Успіхів!

Джерело: Вихователь-методист дошкільного закладузміст

Сертифікація в системі базової освіти