Приймаємо працівника на роботу

Автор

ОМЕЛЬЯНЕНКО Ніна

шеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Приймати на роботу педагога перед новим навчальним роком — це та робоча ситуація, яку вам точно доведеться роз­в’я­зу­вати. Зі статті дізнаєтеся: якою нормативкою керуватися, як прийняття правильно оформити і «житимете спокійно», адже за кадрові порушення — відповідальність. І не лише адміністративна

Гідного кандидата дібрали, усної домовленості з ним про роботу досягли. Та на словах «Раді вітати Вас у нашому колективі. Ласкаво просимо!» прийняття на роботу нового працівника не закінчується, а починається. Які вимоги нормативних документів потрібно виконати, які документи зібрати, оформити — знатимете зі статті. Щоб закріпити знання, радимо пройти мінікурс, присвячений цій темі. Ваші досягнення підтвердить іменний сертифікат.

Наказ про звільнення з роботи у зв’язку зі скороченням штату

Які вимоги нормативних документів слід знати

Підстава, щоб прийняти те чи те управлінське рішення — норми документів. Щоб правильно оформити прийняття працівника на роботу, маєте знати норми законодавства про трудовий договір, найменування посад і вимоги до педагога.

Чи допускати дітей та працівників без щеплень у заклади освіти

Трудовий договір

Це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 КЗпП).

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці, уклавши трудовий договір на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Трудовий договір може бути письмовим, а може й усним. Різниця між усним і письмовим трудовим договором — у документі, що є підставою для наказу про прийняття на роботу.

Трудовий договір може бути:

 • безстроковим, що укладають на невизначений строк;
 • на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
 • таким, що укладають на час виконання певної роботи.

Найменування посад

Найменування роботи, професій або посади, на яку приймаєте працівника, мають відповідати найменуванню професій і посад, зазначеним у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (далі — Класифікатор професій).

Назви робіт для посади педагогічного працівника

Вимоги до педагога

На посади педагогічних працівників приймайте осіб з високими моральними якостями, які:

 • мають вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію;
 • забезпечують результативність та якість роботи;
 • фізичний і психічний стан яких дає змогу виконувати професійні обов’язки.

Так визначає стаття 30 Закону України «Про дошкільну освіту» (далі — Закон про дошкільну освіту).

Нині робоча група, яку створило МОН, розробляє проєкти професійних стандартів вихователя і керівника. Тож чекаємо на нові документи.

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором (крім трудового договору про дистанційну роботу) потрібно (ст. 29 КЗпП):

 • роз’яснити працівникові його права і обов’язки та поінформувати під розписку про умови праці, наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих чинників, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору;
 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
 • проінструктувати працівника з питань безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Розкажіть працівнику про локальні документи закладу: статут, правила внутрішнього розпорядку, колективний договір, інструкцію з діловодства. А також — про робочий час і педагогічне навантаження, його права та обов’язки.

Роз’ясніть про підстави для обробки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (далі — Закон № 2297). Повідомте про те, що володільцем персональних даних, які збираєте, є заклад. Роз’ясніть склад і зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних, повідомте про осіб, яким передаватимете персональні дані після укладення трудового договору (п. 2 ст. 12 Закону № 2297).

Локальні документи

 • система управління закладом;
 • мета, завдання, принципи діяльності закладу;
 • порядок використання коштів і майна.

Правила внутрішнього розпорядку — це локальний нормативний документ, який регламентує, зокрема, організаційно-правові аспекти трудових взаємин роботодавця та працівників від дня укладання трудового договору до дня припинення трудових відносин у закладі. Розкажіть педагогу правила, які діють у вашому закладі.

Не забудьте нагадати про академічну доброчесність. Її порушеннями є академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво.

Поговоріть з педагогом і про його бачення організації освітнього процесу. Наголосіть на змісті таких термінів, як безпечне освітнє середовище, державні стандарти, програми.

Коли ознайомлюватимете працівника з колективним договором, розкажіть про тривалість відпустки, умови її надання; про підвищення, доплати, надбавки; про охорону праці, гарантії, компенсації, пільги.

Ознайомте педагога під підпис з локальними документами. Поцікавтеся, чи немає у нього запитань.

Робочий час і педагогічне навантаженнязміст

Сертифікація в системі базової освіти