Рекомендації щодо організації діяльності ЗДО у 2020/2021 навчальному році

МОН розробило інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році

Інклюзивне освітнє середовище: рекомендації МОН

Враховуючи епідемічний стан у країні, обов’язково мають бути заплановані дії щодо заохочення всіх учасників освітнього процесу до дотримання гігієнічних навичок, соціальної дистанції у приміщенні та на території ЗДО.

Рішення щодо відновлення діяльності та функціонування ЗДО ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що залежить від статистики захворюваності у регіоні. За сприятливої ситуації у регіоні дитячі садки працюють у звичайному режимі, створивши максимально безпечні умови для вихованців та працівників. За створення таких умов відповідають засновники та керівники закладів.

При організації освітньої діяльності вихователям варто звертати увагу, що діяльнісний підхід є основою для досягнення цілей розвитку дітей різного віку, застосовувати його потрібно так, щоб це було природньо та органічно до їхніх потреб та інтересів.

Формами роботи з батьками

Окрім традиційних, можна використовувати інноваційні:

  • «Буккросинг» — передбачає створення відкритої полиці, шафи, де кожен може взяти книжку, яка сподобалася, та поділитися своїми книжками з іншими батьками, педагогами тощо.
  • «Дерево цілей» або «Дерево розвитку групи» – проєкт спільної інтерактивної діяльності батьків, дітей, педагогів.
  • «Батьківська скринька» — дає можливість батькам вносити пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу, ініціювати обговорення проблемних питань, як діяльності закладу освіти, так і розвитку своєї дитини.
  • дистанційні форми спілкування.

Забезпечення змісту дошкільної освіти

Здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та реалізується згідно з освітніми програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

Заклади дошкільної освіти можуть використовувати комплексні та парціальні освітні програми, рекомендовані або схвалені Міністерством освіти і науки України. Педагогічні колективи мають право обирати для використання в роботі чинні програми, перелік та особливості реалізації яких обговорює та схвалює педагогічна рада ЗДО. Також можна використовувати кілька комплексних і парціальних програм, відповідно до яких педагоги планують освітню діяльність. ЗДО можуть розробити і власні освітні програми.

Пріоритетні напрями у новому навчальному році

Також у рекомендаціях визначено пріоритетні напрями роботи у закладах дошкільної освіти.

  • забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти;
  • формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом;
  • удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенцій дітей дошкільного віку;
  • програма (план) переходу дітей до ЗДО. Рекомендовано звернути увагу на особливості переходу дітей до ЗДО.

Крім того, МОН у 2020/2021 н. р. продовжить роботу з координації діяльності закладів дошкільної освіти в умовах карантинних заходів, спричинених COVID-19.зміст

Сертифікація в системі базової освіти