Чи можуть батьки замовити послуги з охорони ЗДО

Чи можуть батьки замовити (найняти) охорону закладу дошкільної освіти? Чи законно оплачувати ці послуги, використовуючи благодійні цільові внески фізичних і юридичних осіб?

Закон України «Про дошкільну освіту» (ч. 3 ст. 37) визначає, що джерелами фінансування закладу дошкільної освіти незалежно від форми власності можуть бути кошти:

 • засновника (засновників)
 • державного та місцевих бюджетів
 • батьків або осіб, які їх замінюють
 • добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб
 • інші кошти, не заборонені законодавством.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Основні поняття

Охоронна діяльність — це надання послуг з охорони власності та громадян

Пропускний режим — це порядок, установлений в межах об’єкта охорони, забезпечуваний комплексом організаційно-правових та інженерно-технічних заходів задля виключення можливості безконтрольного переміщення осіб, транспортних засобів і майна на об’єкт і з об’єкта охорони

Технічні засоби охорони — це технічні засоби, що використовують під час здійснення охоронної діяльності: системи, прилади та обладнання для виявлення, оповіщення і попередження про наявність небезпеки для життя людей та/або майна

Джерела фінансування охорони закладу

Прийом благодійних внесків від батьків як фізичних осіб здійснюють:

Цільові внески фізичних і юридичних осіб

Законодавчого визначення цільового фінансування (цільових надходжень) немає, але по суті — це надання грошових коштів або майна з:

 • указаними цілями
 • або зі встановленими умовами витрачання.

Цілі, на які будуть витрачені такі кошти, можуть бути:

 • зазначені в статуті закладу освіти
 • визначені юридичною/фізичною особою, яка надає такі кошти чи майно.

Зауважте!

Витрачати цільові надходження можна виключно із зазначеною метою.

Бухоблік послуг охорони в закладі

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань, і господарських операцій підприємств і організацій встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про:

 • наявність і рух активів, капіталу
 • зобов’язань
 • факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб.

Забезпечення охорони закладу освіти

Частина друга статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту» вказує, що обласні, міські, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують:

 • соціальний захист
 • охорону життя
 • охорону здоров’я
 • захист прав учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в закладі дошкільної освіти.

Тож забезпечити охорону життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу й обслуговувального персоналу в ЗДО мають:

 • обласні, міські, районні державні адміністрації
 • органи місцевого самоврядування.

Ці суб’єкти мають право укладати договори з охорони закладів освіти.

Чи можуть батьки замовляти послуги з охоронної діяльності

У ЗУ «Про дошкільну освіту» визначені правила та обов’язки батьків, серед яких відсутні функції щодо забезпечення охорони життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу та обслуговувального персоналу в ЗДО.

Фізична особа не може виступити замовником послуг з охорони закладу дошкільної освіти. Інші ж можливості має благодійний батьківський фонд.

Укладення договору про надання послуг з охорони врегульовано:

 • Цивільним кодексом України
 • Законом України «Про охоронну діяльність».


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді