Присвоюємо навчальному закладу ім’я видатної особистості

З огляду на суспільно-політичні події останнього часу виникає дедалі більше громадянських ініціатив на вшанування героїв минулого та сучасності. Не залишаються осторонь і навчальні заклади, адже чи не в кожному навчалася та чи та видатна особистість. Розглянемо, як відповідно до законодавства присвоїти навчальному закладу ім’я фізичної особи

Від часу існування нашої незалежної держави присвоєння імен навчальним закладам то припинялося, то відновлювалося. А нормативні документи щодо цього питання періодично змінювалися.

Донедавна імена навчальним закладам присвоювали відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Про тимчасовий порядок присвоєння імен навчальним закладам» від 20.02.2003 № 1/9-85.

Нині ж питання присвоєння імен юридичним особам, зокрема й навчальним закладам, врегульовано Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» від 24.05.2012 № 4865-VI (далі — Закон № 4865).

Згідно з Законом  № 4865 імена юридичним особам присвоюють, зокрема:

 • на відзнаку ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій
 • на честь суспільно-політичних і громадських діячів, захисників Вітчизни, воєначальників, діячів науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя.

На виконання частини п’ятої статті 3 Закону № 4865 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 989 затверджено Порядок проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

Порядок присвоєння імен навчальним закладам

Підстави та умови присвоєння юридичним особам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій визначені у статті 3 Закону № 4865.

Так, імена фізичних осіб присвоюють задля увічнення пам’яті про тих осіб, які:

 • внесли вагомий внесок у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України
 • здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини
 • зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя.

Юридичним особам імена фізичних осіб присвоюють лише після їхньої смерті. Як правило, присвоюють ім’я тієї фізичної особи, діяльність якої була пов’язана з юридичною особою, якій це ім’я присвоюється.


Якщо постала ініціатива присвоїти навчальному закладу ім’я фізичної особи (наприклад, видатного випускника), слід висунути це питання на обговорення під час засідань педагогічної ради, учнівського самоврядування тощо. Також необхідно організувати громадське обговорення та підготувати відповідний пакет документів.

Проводимо громадське обговорення

Відповідно до частини п’ятої статті 3 Закону № 4865 імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій присвоюються юридичним особам лише після проведення громадського обговорення та за згодою відповідного трудового колективу.


Громадське обговорення проводять, щоб залучити представників громадськості до розгляду пропозицій щодо присвоєння навчальному закладу імені фізичної особи та врахувати їхню думку під час прийняття відповідного рішення.


Про проведення громадського обговорення слід оприлюднити інформаційне повідомлення на офіційному веб-сайті або в інший прийнятний спосіб.

В інформаційному повідомленні зазначають такі відомості:

 • найменування організатора громадського обговорення
 • найменування юридичної особи, якій пропонується присвоїти ім’я фізичної особи
 • ім’я фізичної особи, що пропонується присвоїти юридичній особі, та обґрунтування такої пропозиції
 • перелік суб’єктів, які внесли пропозицію щодо присвоєння юридичній особі імені фізичної особи
 • строк, місце, час проведення заходів з громадського обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників
 • поштова адреса та (або) адреса електронної пошти, номер телефону, строк і форму для подання пропозицій (зауважень)
 • місцезнаходження та (або) адресу електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, винесеного на громадське обговорення
 • прізвище та ім’я особи, відповідальної за проведення громадського обговорення
 • строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення

У громадському обговоренні можуть брати участь фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

Форми проведення громадського обговорення можуть бути різними, як-от:

 • конференція
 • форум
 • громадські слухання
 • засідання за круглим столом
 • збори, зустрічі
 • теле- або радіодебати
 • інтернет-конференція
 • електронна консультація.

Строк проведення громадського обговорення — не менш як два місяці з дати оприлюднення відповідного інформаційного повідомлення.


Пропозиції та зауваження приймають у письмовій чи усній формі або за допомогою електронної пошти. У них мають бути вказані прізвища, імена, по батькові та адреси учасників громадського обговорення.


Строк приймання пропозицій та зауважень — не менш як 30 днів з дати опублікування повідомлення про його проведення.


Організатор громадського обговорення протягом 14-ти днів після закінчення строку подання пропозицій чи зауважень узагальнює та оприлюднює їх у той самий спосіб, як було оприлюднене інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення.

Оформлюємо документи

Після проведення громадського обговорення та прийняття рішення педагогічним, учнівським колективом щодо присвоєння навчальному закладу імені фізичної особи керівник закладу має підготувати необхідні документи та подати їх на розгляд відповідному органу управління освітою.

Разом із поданням слід оформити такі документи, як:

 • інформаційна довідка про фізичну особу, ім’я якої запроповано присвоїти
 • розрахунки та кошторис витрат, пов’язаних із присвоєнням юридичній особі імені фізичної особи
 • узагальнені зауваження й пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення.

Орган управління освітою, розглянувши подання, має звернутися з клопотаннями до засновника, наприклад, до районної ради. Рішення щодо подання мають розглянути протягом 15-ти робочих днів, видавши відповідний акт.

Отримавши розпорядчі документи щодо присвоєння навчальному закладу імені фізичної особи, керівник закладу має, зокрема:

 • внести відповідні зміни до статуту
 • вжити заходів щодо зміни назви навчального закладу на вивісках, печатках, штампах тощо.

Також слід контролювати, щоб працівники, учні добросовісно й належно використовували ім’я фізичної особи, присвоєне навчальному закладу.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді